Deadline: 22/04/2024

Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ (Guiprs) Đại Học Griffith Tại Úc 2024

Đại học Griffith là một trường đại học nghiên cứu công lập ở đông nam Queensland, Úc. Đại học Griffith chính thức được thành lập vào năm 1971 và mở cửa vào năm 1975. Trường được đặt theo tên của Samuel Griffith, người đã hai lần là Thủ hiến của Queensland và là chánh án đầu tiên của Tòa án tối cao Úc.

Hằng năm, Đại học Griffith cung cấp một số học bổng dành cho các ứng viên có tiềm năng nghiên cứu đặc biệt để thực hiện chương trình Nghiên cứu Bằng cấp Cao hơn (HDR). Những giải thưởng này được gọi là Học bổng nghiên cứu sau đại học của Đại học Griffith (GUPRS).

📌 THÔNG TIN HỌC BỔNG

 • Bằng cấp: Thạc sĩ
 • Loại tài trợ: Tài trợ toàn phần gồm học phí, tiền trợ cấp ($33,480) và các khoản phụ cấp khác (trợ cấp tái định cư,…)
 • Thời hạn nộp đơn đăng ký: 22/04/2024
 • Nhà cung cấp: Đại học Griffith
 • Các khóa học đủ điều kiện: Tất cả các lĩnh vực nghiên cứu được cung cấp bởi trường đại học.
 • Quốc tịch đủ điều kiện: Dành cho tất cả công dân các nước.
 • Học bổng có thể được nhận tại: Đại học Griffith.
 • Học bổng nghiên cứu sau đại học của Đại học Griffith (GUPRS) 2024  cấp  bằng Thạc sĩ cho tất cả các lĩnh vực nghiên cứu do trường đại học cung cấp.

📌 YÊU CẦU

 • Ứng viên đang bắt đầu hoặc đăng ký vào một chương trình HDR (có hỗ trợ GUPRS) tại Đại học Griffith.
 •  Ứng viên không có thu nhập từ nguồn khác để trang trải chi phí sinh hoạt chung.
 • Ứng viên phải có bằng cử nhân.
 • Ứng viên chưa có bằng cấp tương đương hoặc cao hơn chương trình HDR mà người nộp đơn đang bắt đầu hoặc đăng ký.
 • Ứng viên trước đây chưa từng có học bổng tương tự hoặc tương đương.
 • Ứng viên chưa nhận được học bổng Giải thưởng Chính phủ Liên bang Úc trong hai năm trước khi bắt đầu nhận học bổng, trừ khi chi nhánh thích hợp của Bộ Ngoại giao và Thương mại Khối thịnh vượng chung đã phê duyệt hành động này.
 • Những ứng viên được chọn dựa trên thành tích học tập, tiềm năng nghiên cứu và chất lượng của môi trường đào tạo nghiên cứu nơi dự án nghiên cứu của họ sẽ được thực hiện, có tính đến các ưu tiên chiến lược của trường. 
 • Quy trình và tiêu chí lựa chọn được quy định trong Phần 5 và 6 của Chính sách Học bổng Nghiên cứu Bằng cấp Cao hơn.
 • Những người nộp đơn được cấp học bổng GUPRS có thể được đổi học bổng của họ thành Chương trình đào tạo nghiên cứu (RTP) Stipend nếu có sẵn và nếu họ đáp ứng các tiêu chí để được trao học bổng RTP Stipend.

📌 XEM THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT TẠI ĐÂY

📌 ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY

📌 THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Số điện thoại đối với sinh viên quốc tế: +61 73735 6425
 • Website: Griffith University 

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-toan-phan-bac-thac-si-guiprs-dai-hoc-griffith-tai-uc-2024-s24197.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17106

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network