Deadline: 31/10/2024

Học Bổng Trao Đổi Bậc Đại Học NIE Asean Cấp Bởi Viện Giáo Dục Quốc Gia (NIE) Tại Singapore

Viện Giáo dục Quốc gia (NIE), Singapore, một tổ chức tự trị thuộc Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), là viện giáo dục giáo viên duy nhất của Singapore. Viện Giáo dục Quốc gia (NIE) tự hào là một phần không thể thiếu trong dịch vụ giáo dục của quốc gia, đóng vai trò quan trọng về việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cung cấp các chương trình phát triển chuyên môn và lãnh đạo trường học cho giáo viên. Bằng cấp vẫn sẽ được cấp bởi trường đại học trong nước, nhưng thời gian này sẽ mang lại cho những sinh viên hàng đầu cơ hội mở rộng kinh nghiệm đại học của họ.

📌 THÔNG TIN VỀ HỌC BỔNG

 • Đối tượng: Sinh viên đại học năm 2 hoặc 3 có đóng phí muốn đến Singapore để tìm hiểu thêm về hệ thống giáo dục của NIE và trải nghiệm cách đào tạo giáo viên cho các ngành khác nhau tại NIE.
 • Thời gian đăng ký: Tháng 3 – Tháng 5 và Tháng 9 – Tháng 10
 • Số tiền cấp học bổng (SGD) cho một học kỳ ở Viện Giáo dục Quốc gia (NIE) bao gồm: học phí, các khoản phí khác của trường đại học, bảo hiểm sinh viên của trường đại học.
  • Đối với các môn học tại phòng thí nghiệm (Học kỳ 1): $16,850
  • Đối với các môn học tại phòng thí nghiệm (Học kỳ 2): $17,010
  • Đối với các môn không học tại phòng thí nghiệm (Học kỳ 1): $16,050
  • Đối với các môn không học tại phòng thí nghiệm (Học kỳ 2): $16,200
  • Trợ cấp 5.000 USD

📌 QUÁ TRÌNH TUYỂN CHỌN

 • Ứng viên phải trải qua 2 giai đoạn sau trong quá trình tuyển chọn.
  • Giai đoạn 1: Thủ tục đăng ký (Ứng viên phải có một trong những bằng cấp sau đây về trình độ tiếng Anh)
   • Đề thi tổng quát của kỳ thi Cambridge GCE ‘A’ Level của Singapore (thứ bảy năm 2007 trở đi): A, B, C, D, E
   • Bài tổng quát của kỳ thi Cambridge GCE ‘A’ Level của Singapore (thứ bảy năm 2006 trở về trước): A1, A2, B3, B4, C5, C6
   • IELTS: Tối thiểu 6 cho bài kiểm tra phụ Viết
   • TOEFL: Tối thiểu 570 (giấy) hoặc 90 (internet) hoặc 237 (máy tính)
   • SAT1: Tối thiểu 600 cho phần Nói; hoặc 7 cho phần Tiểu luận
   • IB: Tối thiểu bốn (4) đối với tiếng Anh trình độ cao hơn hoặc bốn (4) đối với tiếng Anh trình độ tiêu chuẩn
   • MUET: Band 6 và tối thiểu 50 cho phần viết
  • Giai đoạn 2: Danh sách rút gọn và phỏng vấn ứng viên.
   • Những ứng viên lọt vào danh sách rút gọn có thể mong đợi nhận được thông báo được vào vòng trong từ Viện Giáo dục Quốc gia (NIE) và sau đó sắp xếp cho cuộc phỏng vấn lựa chọn tiếp theo trong vòng 6 tuần kể từ khi đóng cổng đăng ký. Nếu người nộp đơn chưa nhận được phản hồi từ Viện Giáo dục Quốc gia (NIE) vào thời điểm đó, nghĩa là đơn đăng ký của họ không thành công.

📌 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

 • Ứng viên sẽ gửi Đơn đăng ký THEO MẪU TẠI ĐÂY và các tài liệu hỗ trợ khác đến địa chỉ email: studentservices@nie.edu.sg 
 • Lưu ý: Nêu rõ chủ đề email là “Application for NIE ASEAN Undergraduate Scholarship (Semester) – (Tên ứng viên).”

📌 XEM THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT TẠI ĐÂY

📌 THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Địa chỉ: Viện Giáo dục Quốc gia, 1 Nanyang Walk, Singapore 637616.
 • Website: https://www.ntu.edu.sg/ 
 • Email: studentservices@nie.edu.sg 

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-bac-dai-hoc-nie-asean-cap-boi-vien-giao-duc-quoc-gia-nie-tai-singapore-s24196.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17103

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network