Deadline: 24/07/2024

Học Bổng Laura Bassi Bậc Học Sau Đại Học Năm 2024

Học bổng Laura Bassi được thành lập từ năm 2018 với mục đích cung cấp sự hỗ trợ biên tập cho các sinh viên sau đại học và các giảng viên nghiên cứu trẻ tuổi, nghiên cứu của họ tập trung vào các chủ đề nghiên cứu ít được quan tâm, rộng lớn trong lĩnh vực của họ. Các học bổng này mở cửa cho mọi lĩnh vực và được trao ba lần mỗi năm: vào tháng 12, tháng 4 và tháng 8.

📌THÔNG TIN CHUNG

 • Kì xét học bổng: mùa hè 2024
 • Hạn chót ứng tuyển: 24/07/2024
 • Kết quả có vào ngày: 10/08/2024
 • Loại học bổng: hỗ trợ biên tập cho các sinh viên sau đại học và các giảng viên nghiên cứu trẻ tuổi
 • Bậc học: Sau Đại Học

📌Trị giá học bổng

 • Sinh viên thạc sĩ: $750
 • Sinh viên tiến sĩ: $2,500
 • Các giảng viên trẻ: $500

📌YÊU CẦU

 • Tất cả các sinh viên đang đăng ký học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ đều có đủ điều kiện để nộp đơn, cũng như các nhà giáo dục trong năm đầu tiên làm việc toàn thời gian.
 • Không có hạn chế từ các tổ chức, phòng ban, hoặc quốc gia nào.
 • Các vùng đủ điều kiện: mở cho tất cả.

📌CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

 • Các ứng viên cần phải nộp một biểu mẫu đơn hoàn chỉnh cùng với CV của họ trước hạn chót tương ứng.
 • Để giúp giảm bớt các chi phí quản lý của Học bổng, các ứng viên có thể chọn đóng một khoản phí tự nguyện là 10,00 USD. Tất cả các ứng viên không thể thanh toán phí đăng ký đều được khuyến khích sử dụng tùy chọn miễn phí phí trên cổng thông tin đăng ký. Nếu bạn muốn thanh toán phí đăng ký bằng một loại tiền tệ không phải là USD, vui lòng tham khảo phần Câu hỏi thường gặp (FAQ) dưới đây để biết hướng dẫn.
 • Các câu trả lời cho các câu hỏi phổ biến về quá trình đăng ký được cung cấp trong phần Câu hỏi thường gặp (FAQ). Để tránh trì hoãn, các ứng viên được khuyến khích đọc kỹ phần FAQ trước khi viết thư hỏi để tránh chậm trễ.
 • Xin vui lòng không gửi tài liệu đăng ký của bạn qua email, vì điều này sẽ vi phạm các quy tắc không thiên vị và có thể làm mất hiệu lực đơn của bạn. Nếu bạn muốn cập nhật tài liệu đăng ký của mình, vui lòng tải lên tài liệu của bạn lại bằng cùng một địa chỉ email như lần nộp đầu tiên của bạn. Hồ sơ của bạn sẽ được cập nhật tự động. Xin lưu ý rằng tài liệu đăng ký của bạn cần được tải lên cùng nhau thay vì riêng lẻ.
 • Ứng viên ứng tuyển: TẠI ĐÂY

📌THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-laura-bassi-bac-hoc-sau-dai-hoc-nam-2024-s24189.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17101

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network