Deadline: 22/04/2024

Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ (GUIPRS) Tại Griffith University 2024

Đại học Griffith là một trường đại học nghiên cứu công lập ở Đông Nam Queensland trên bờ biển phía đông của Úc. Được chính thức thành lập vào năm 1971, Griffith mở cửa vào năm 1975, giới thiệu các bằng cấp đầu tiên của Úc. GUIPRS chi trả học phí cho người đăng ký trong tối đa ba năm đối với ứng viên tiến sĩ và lên đến hai năm đối với ứng viên thạc sĩ nghiên cứu.

Hàng năm, Đại học Griffith cung cấp một số học bổng dành cho các ứng viên có tiềm năng nghiên cứu đặc biệt để thực hiện chương trình Nghiên cứu Bằng cấp Cao hơn (HDR). Những giải thưởng này được gọi là Học bổng nghiên cứu sau đại học của Đại học Griffith (GUPRS).

🔻 THÔNG TIN CHUNG:

 • Bậc học: Thạc sĩ;
 • Các khóa học đủ điều kiện: Tất cả các lĩnh vực nghiên cứu được cung cấp bởi trường đại học;
 • Quốc tịch đủ điều kiện: Dành cho tất cả các công dân;
 • Deadline: 22/4/2024.

🔻 ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN:

 • Đang bắt đầu hoặc đăng ký vào một chương trình HDR (có hỗ trợ GUPRS) tại Đại học Griffith.
 • Không có thu nhập từ nguồn khác để trang trải chi phí sinh hoạt chung của ứng viên.
 • Ứng viên phải có bằng cử nhân.
 • Chưa có bằng cấp tương đương hoặc cao hơn chương trình HDR mà người nộp đơn đang bắt đầu hoặc đăng ký.
 • Trước đây chưa từng có học bổng tương tự hoặc tương đương.
 • Chưa nhận được học bổng Giải thưởng Chính phủ Liên bang Úc trong hai năm trước khi bắt đầu nhận học bổng, trừ khi chi nhánh thích hợp của Bộ Ngoại giao và Thương mại Khối thịnh vượng chung đã phê duyệt hành động này.

🔻 QUY TRÌNH ỨNG TUYỂN:

 • Những người được trao giải được xếp hạng và lựa chọn dựa trên thành tích học tập, tiềm năng nghiên cứu và chất lượng của môi trường đào tạo nghiên cứu nơi dự án nghiên cứu của họ sẽ được thực hiện, có tính đến các ưu tiên chiến lược của Trường. Quy trình và tiêu chí lựa chọn được quy định trong Phần 5 và 6 của Chính sách Học bổng Nghiên cứu Bằng cấp Cao hơn.
 • Những người nộp đơn được cấp GUPRS có thể được đổi học bổng của họ thành Chương trình đào tạo nghiên cứu (RTP) Stipend nếu có sẵn và nếu họ đáp ứng các tiêu chí để được trao RTP Stipend.

🔻 QUYỀN LỢI:

 • Học phí
 • Khoản trợ cấp $33,480 (tỷ lệ năm 2024)
 • Trợ cấp tái định cư
 • Để lại Quyền lợi.

🔻 THÔNG TIN CHI TIẾT VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

🔻 THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • Điện thoại: +61 7 3735 6425

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-toan-phan-bac-thac-si-guiprs-tai-griffith-university-2024-s24198.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17108

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network