Deadline: 09/02/2024

Chương Trình Nhà Lãnh Đạo Châu Á – Thái Bình Dương 2024-2025 Chính Thức Mở Đơn Đăng Kí

Chương trình Leaders Asia-Pacific là một chương trình phát triển lãnh đạo phi cư trú, nhằm cung cấp cho các nhà lãnh đạo mới nổi một nền tảng lãnh đạo dựa trên giá trị để thúc đẩy sự thay đổi toàn diện và bền vững trong cộng đồng, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và trên toàn thế giới. Chương trình Leaders Asia-Pacific được khởi xướng vào năm 2019 nhằm trang bị cho những nhà lãnh đạo này một nền tảng lãnh đạo dựa trên giá trị để thúc đẩy sự thay đổi toàn diện và bền vững trong cộng đồng.

📍THÔNG TIN CHUNG:

 • Tên chương trình: Leaders Asia-Pacific 
 • Thời gian: 6 tháng
 • Hình thức: Trực tuyến và trực tiếp
 • Hạn chót đăng kí: Trước 12:00 PM ngày 09/02/2024 theo giờ Hoa Kỳ (UTC-6)
 • Đối tượng: Người có độ tuổi 24-45 tuổi trên cả nước

📍YÊU CẦU:

 • Ngôn ngữ bắt buộc: Tiếng Anh
 • Là công dân của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đủ điều kiện HOẶC
 • Thường trú nhân của một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đủ điều kiện HOẶC
 • Đã sinh sống tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ đủ điều kiện ít nhất 5 năm qua, bất kể tình trạng quốc tịch hoặc thường trú nhân.
 • Thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc tiếp tục tập trung công việc của mình vào khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.
 • Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lãnh đạo.
 • Thành thạo tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng nói và viết trong môi trường chuyên nghiệp.
 • Không tham gia bất kỳ chiến dịch tranh cử nào với tư cách là ứng cử viên cho chức vụ chính trị từ thời điểm được chấp nhận vào chương trình cho đến ngày 01/05/2025. Dự kiến quyết định lựa chọn sẽ được gửi vào tháng 7 và tháng 8 năm 2024.
 • Cam kết tham gia đầy đủ suốt 6 tháng. Mỗi tháng phải dành 8-12 giờ tham gia chương trình ảo bắt buộc, cũng như tham dự các buổi đào tạo lãnh đạo bắt buộc và tham gia các cuộc thảo luận nhóm cộng đồng trong suốt chương trình.

📍QUYỀN LỢI:

 • Đào tạo: 21 phiên họp cốt lõi diên ra hàng tuần vào các ngày thứ bảy, mỗi phiên kéo dài khoảng 2-3 giờ. 
 • Tham gia vào nhóm gồm 35 nhà lãnh đạo từ các lĩnh vực và khu vực khác nhau để trao dồi, học hỏi.
 • Học được các kỹ năng, công cụ quan trọng hỗ trợ khả năng lãnh đạo.
 • Ghép đôi với một huấn luyện viên lãnh đạo, hỗ trợ việc học tập và phát triển trong suốt chương trình.
 • Gặp gỡ các nhà lãnh đạo khu vực nổi bật để thảo luận về các giá trị cốt lõi.

📍CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ: TẠI ĐÂY

📍THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nguồn: https://ivolunteer.vn/chuong-trinh-nha-lanh-dao-chau-a-thai-binh-duong-2024-2025-chinh-thuc-mo-don-dang-ki-s23593.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=16973

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network