Deadline: All year round

Khóa Học Miễn Phí Về Kinh Tế Thị Trường Từ Đại Học Yale

Tổng quan về các ý tưởng, phương pháp và thể chế cho phép xã hội loài người quản lý rủi ro và thúc đẩy doanh nghiệp. Nhấn mạnh vào kỹ năng lãnh đạo hiểu biết về tài chính. Mô tả thực tiễn ngày nay và phân tích triển vọng cho tương lai. Giới thiệu về quản lý rủi ro và các nguyên tắc tài chính hành vi để hiểu hoạt động thực tế của các ngành chứng khoán, bảo hiểm và ngân hàng. Mục tiêu cuối cùng của khóa học này là sử dụng các ngành đó một cách hiệu quả và hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.

💰 THÔNG TIN KHÓA HỌC

 • Nền tảng: Coursera
 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 33 tiếng
 • Giáo viên hướng dẫn: Robert Shiller

💰 CẤU TRÚC KHÓA HỌC

 • Bài 1: tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về thị trường tài chính, bảo hiểm và CAPM (Mô hình định giá tài sản vốn)
 • Bài 2: đi sâu vào một số chi tiết về tài chính hành vi, dự báo, định giá, nợ và lạm phát.
 • Bài 3: khám phá những khái niệm Cổ phiếu, trái phiếu, cổ tức, cổ phiếu, vốn hóa thị trường, cùng với những kiến ​​thức cơ bản về công ty và một số lịch sử cơ bản về thị trường tài chính.
 • Bài 4: khám phá các cuộc suy thoái, bong bóng, khủng hoảng thế chấp và các quy định.
 • Bài 5: thị trường quyền chọn và trái phiếu được khám phá trong học phần 5, những thành phần quan trọng của thị trường tài chính.
 • Bài 6: giáo sư Shiller giới thiệu về ngân hàng đầu tư, quy trình bảo lãnh phát hành, nhà môi giới, đại lý, sàn giao dịch và những cải tiến mới trên thị trường tài chính.
 • Bài 7: các bài giảng về các tổ chức phi lợi nhuận và các tập đoàn cũng như sự nghiệp tài chính của bạn.

💰 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

💰 THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguồn: https://ivolunteer.vn/khoa-hoc-mien-phi-ve-kinh-te-thi-truong-tu-dai-hoc-yale-s24787.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17363

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network