Deadline: All year round

Khóa Học Miễn Phí Về Phát Triển Phần Mềm Có Chứng Nhận Của Microsoft Và LinkedIn

💻 THÔNG TIN CHUNG

 • Nền tảng: LinkedIn
 • Đơn vị cấp chứng chỉ: Microsoft
 • Hình thức: Online
 • Thời lượng: 6h 16p
 • Nội dung khóa học:
  • Khám phá những kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp phát triển phần mềm.
  • Tìm hiểu các khái niệm và cấu trúc cốt lõi của ngôn ngữ lập trình cũng như tìm hiểu cách áp dụng chúng.

💻 CHƯƠNG TRÌNH HỌC

 1. Giới thiệu về Kỹ năng nghề nghiệp trong phát triển phần mềm: Phần giới thiệu toàn diện về lập trình máy tính để tìm một công việc mới, phát triển sự nghiệp của bạn và vượt qua kỳ thi chứng chỉ Cơ sở lập trình GSI của Microsoft.
 2. Nền tảng lập trình: Nguyên tắc cơ bản: Tìm hiểu các khái niệm cơ bản, thực tiễn và thuật ngữ lập trình.
 3. Nền tảng lập trình: Ngoài các nguyên tắc cơ bản: Đi sâu hơn vào các khái niệm, thực tiễn và thuật ngữ cơ bản của lập trình. Tìm hiểu cách làm việc với các bộ sưu tập, sử dụng mã bên ngoài, tìm và sửa lỗi, v.v.

💻 LỢI ÍCH KHI THAM GIA KHÓA HỌC

 • Phát triển sự hiểu biết về các khái niệm cốt lõi của lập trình
 • Khám phá cấu trúc của ngôn ngữ lập trình
 • Hiểu các khái niệm, thực hành và thuật ngữ lập trình cơ bản
 • Có chứng nhận bản mềm từ Microsoft và LinkedIn giúp làm đẹp CV và tăng cơ hội được tuyển dụng cho ứng viên.

💻 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

💻 THÔNG TIN LIÊN HỆ: TẠI ĐÂY

Nguồn: https://ivolunteer.vn/khoa-hoc-mien-phi-ve-phat-trien-phan-mem-co-chung-nhan-cua-microsoft-va-linkedin-s24856.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17388

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network