Deadline: All year round

Khóa Học Miễn Phí Về An Ninh Mạng Có Chứng Chỉ Của Microsoft Và LinkedIn

💻 THÔNG TIN CHUNG

 • Nền tảng: LinkedIn
 • Đơn vị cấp chứng chỉ: Microsoft
 • Hình thức: Online
 • Thời lượng: 5h 23m
 • Nội dung khóa học:
  • Khám phá các kỹ năng cần thiết cho sự nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng.
  • Có được sự hiểu biết vững chắc về các thuật ngữ an ninh mạng thường được sử dụng.
  • Khám phá bối cảnh mối đe dọa hiện tại và tìm hiểu các khái niệm cốt lõi về an ninh mạng.

💻 CHƯƠNG TRÌNH HỌC

 1. Bối cảnh mối đe dọa an ninh mạng: Tìm hiểu cách bảo vệ dữ liệu của tổ chức bạn khỏi những mối đe dọa an ninh mạng nguy hiểm nhất. Kiểm tra các mối lo ngại về bảo mật phổ biến nhất cũng như các phương thức tấn công mới hơn.
 2. Nhận thức về an ninh mạng: Thuật ngữ an ninh mạng: Phát triển nhận thức của bạn về an ninh mạng bằng cách khám phá sâu về các khái niệm cốt lõi, thuật ngữ chính và từ vựng.
 3. Tổ chức an ninh mạng: Đặt nền tảng vững chắc cho mạng, người dùng và dữ liệu của bạn bằng cách tìm hiểu những kiến ​​thức cơ bản về an ninh mạng. Khám phá các khuôn khổ, mối đe dọa và chiến lược chính để ứng phó với sự cố.
 4. Microsoft Copilot cho bảo mật: Khám phá sự phát triển của AI sáng tạo, trong khóa học này được thiết kế dành cho các nhà lãnh đạo và chuyên gia an ninh mạng. Tìm hiểu cách bắt đầu với Microsoft Copilot for Security.

💻 LỢI ÍCH KHI THAM GIA KHÓA HỌC

 • Nâng cao hiểu biết về các khái niệm an ninh mạng cốt lõi.
 • Thành thạo các thuật ngữ an ninh mạng.
 • Khám phá bối cảnh mối đe dọa an ninh mạng.
 • Có chứng nhận bản mềm từ Microsoft và LinkedIn giúp làm đẹp CV và tăng cơ hội được tuyển dụng cho ứng viên.

💻 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

💻 THÔNG TIN LIÊN HỆ: TẠI ĐÂY

Nguồn: https://ivolunteer.vn/khoa-hoc-mien-phi-ve-an-ninh-mang-co-chung-chi-cua-microsoft-va-linkedin-s24857.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17390

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network