Deadline: All year round

Khóa Học Miễn Phí Về Thiết Kế VLSI Kỹ Thuật Số – RTL Sang GDS Từ Semiconductor Club 

Trong khóa học này đề cập đến những kiến ​​thức cơ bản về Triển khai Chip, từ thiết kế logic (RTL) đến cung cấp bố cục sẵn sàng để chế tạo (GDS). Các khóa học miễn phí không bao gồm Phần Chứng chỉ và Hỏi đáp.

📌 THÔNG TIN CHUNG:

 • Mức độ: Tất cả các cấp độ
 • Thời lượng: 13,2 giờ
 • Bài giảng: 12 bài giảng
 • Chủ đề: Thiết kế và xác minh ASIC
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Đối tượng: Sinh viên Kỹ sư điện tử và Chuyên gia.

📌 NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Giới thiệu 
 • Verilog
 • Tổng hợp logic
 • Thời gian (STA)
 • Di chuyển đến miền vật lý
 • Vị trí ô tiêu chuẩn
 • Tổng hợp cây đồng hồ
 • Lộ trình
 • Đóng gói và mạch I/O
 • Đăng xuất và hoàn thiện chip

📌 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

📌 THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nguồn: https://ivolunteer.vn/khoa-hoc-mien-phi-ve-thiet-ke-vlsi-ky-thuat-so-rtl-sang-gds-tu-semiconductor-club-s24792.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17365

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network