Deadline: 01/06/2024

Học Bổng Toàn Phần Ngắn Hạn Tham Dự Diễn Đàn Einstein – Wittenstein Foundation Einstein Fellowship 2024

📍 GIỚI THIỆU:

Diễn đàn Einstein và Quỹ Wittenstein cung cấp học bổng cho các nhà tư tưởng trẻ xuất sắc, những người muốn theo đuổi một dự án trong một lĩnh vực khác với nghiên cứu trước đây của họ. Mục đích của học bổng là hỗ trợ những người, ngoài việc tạo ra công việc tuyệt vời trong lĩnh vực chuyên môn của họ, còn cởi mở với các phương pháp tiếp cận liên ngành khác – theo ví dụ do Albert Einstein đặt ra.

📍 ĐIỀU KIỆN:

 • Dưới 35 tuổi
 • Có bằng đại học về nhân văn, khoa học xã hội hoặc khoa học tự nhiên.
 • Hãy sẵn sàng trình bày dự án của bạn trong một bài giảng công khai tại Diễn đàn Einstein và tại Quỹ Wittenstein vào cuối thời gian nghiên cứu sinh.
 • Phải chứng minh được chất lượng, tính độc đáo và tính khả thi của dự án được đề xuất cũng như sự phát triển trí tuệ vượt trội của người nộp đơn.
 • Dự án đề xuất không cần phải hoàn thành hoàn toàn trong thời gian học bổng, nhưng có thể là bước khởi đầu của một dự án dài hơn.
 • Vào cuối thời gian, nghiên cứu sinh sẽ phải trình bày dự án của mình trong một bài giảng công khai tại Diễn đàn Einstein và tại Quỹ Wittenstein.
 • Học bổng Einstein không dành cho những ứng viên mong muốn hoàn thành chương trình học thuật mà họ đã bắt đầu.

📍 QUYỀN LỢI:

 • Học bổng bao gồm chỗ ở trong năm đến sáu tháng trong chính ngôi nhà của Einstein ở Caputh, Brandenburg, chỉ cách các trường đại học và tổ chức học thuật của Potsdam và Berlin một khoảng ngắn. Nghiên cứu sinh sẽ nhận được khoản trợ cấp 10,000 EUR và hoàn trả chi phí đi lại.

📍 QUY TRÌNH TUYỂN CHỌN:

Tài liệu cần thiết:

 • 1 bảng CV
 • 1 đề xuất dự án dài 2 trang
 • 2 thư giới thiệu

📍 LINK ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

📍 THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-toan-phan-ngan-han-tham-du-dien-dan-einstein-wittenstein-foundation-einstein-fellowship-2024-s24182.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17090

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network