Deadline: 11/04/2024

Chương Trình Trao Đổi Dành Cho Quản lý Bảo Tàng Và Di Sản Văn Hóa Được Tài Trợ Bởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Để thúc đẩy việc chia sẻ ý tưởng về bảo tàng và quản lý di sản văn hóa, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Viện Smithsonian (SI) đồng tổ chức chương trình trao đổi văn hóa “Cultural Heritage Forward” (CHF). Chương trình dành cho đối tượng là các chuyên gia bảo tàng và những người thực hành di sản văn hóa cộng đồng.

Cultural Heritage Forward (CHF) được tài trợ bởi Trung tâm Di sản Văn hóa (CHC) thuộc Vụ Giáo dục và Văn hóa của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Chương trình được phát triển và quản lý bởi CHC và Văn phòng hợp tác quốc tế (OGA) của Viện Smithsonian.

🎯 THÔNG TIN CHUNG:

 • Chương trình kéo dài: 2 năm
 • Đơn vị chủ trì: Bảo tàng Văn hóa Dân gian và Di sản Văn hóa (CFCH)
 • Số lượng: 8
 • Hạn chót: 10:59 sáng ngày 11 tháng 4 năm 2024, giờ Việt Nam

🎯 ĐIỀU KIỆN:

 • Là nhà quản lý hoặc người thực hành di sản văn hóa đến từ Việt Nam.
 • Cam kết tham gia đầy đủ tất cả các giai đoạn của chương trình, bao gồm chương trình tham qua thực địa tại Hoa Kỳ từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 10 năm 2024.
 • Có hộ chiếu hợp lệ tại thời điểm nộp đơn hoặc có khả năng xin cấp hộ chiếu hai tháng trước chuyến đi.
 • Có truy cập internet ổn định trong suốt thời gian diễn ra chương trình để tham gia các cuộc họp trực tuyến do Viện Smithsonian tổ chức.
 • Cam kết tham gia các cuộc họp trực tuyến ngoài khung giờ hành chính (9:00 – 17:00) để kết nối với các thành viên khác trong nhóm và ban tổ chức chương trình.
 • Thành thạo tiếng Anh kỹ năng nói. Ứng viên được chọn có cơ hội nhận được khóa học tiếng Anh miễn phí của Đại sứ quán nhằm hỗ trợ cho việc tham gia vào chương trình.

🎯 CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ:

 • Ứng viên quan tâm cần nộp các tài liệu được liệt kê bên dưới với định dạng Word bằng tiếng Anh đến địa chỉ email Global@si.edu với tiêu đề là “Cultural Heritage Forward Program Application – Smithsonian Center for Folklife & Cultural Heritage” 
 • Hạn chót: 10:59 sáng ngày 11 tháng 4 năm 2024, giờ Việt Nam

🎯 HỒ SƠ YÊU CẦU:

 • A statement of purpose (tối đa 1 trang, font chữ 12, giãn dòng đơn)
 • Viết một bài văn ngắn giải thích về vai trò hiện tại của bạn. Chương trình trao đổi này sẽ nâng cao kiến thức và hỗ trợ công việc của bạn với cộng đồng và/hoặc đối với sứ mệnh của bảo tàng như thế nào.
 • Đề cập ngắn gọn nếu bạn có mong muốn đóng góp chuyên môn gì vào chương trình trao đổi này.
 • Sơ yếu lý lịch, CV hoặc liệt kê kinh nghiệm làm việc liên quan. Bạn có thể đính kèm tối đa ba bài báo và/hoặc tối đa hai liên kết đến video hoặc clip âm thanh mà bạn muốn chia sẻ.
 • Thư giới thiệu từ đồng nghiệp hoặc cấp trên, hoặc chuyên gia quen thuộc với dự án của ứng viên. Nội dung thư giới thiệu có thể đề cập đến quá trình sáng tạo, hoạt động cộng đồng và khả năng phối hợp của ứng viên.
 • Bản trả lời các câu hỏi sau (tối đa 1 trang, font chữ 12, giãn dòng đơn)
  • Bạn hình dung như thế nào về công tác đổi mới bảo tàng hòa nhập và công tác quản lý di sản văn hóa tại bảo tàng hoặc cộng đồng của bạn trong vài năm tới?
  • Bạn dự định đóng góp như thế nào vào mục tiêu chung của Bảo tàng Văn hóa Dân Gian và Di sản Văn hóa của Viện Smithsonian (CFCH)?
  • Theo bạn, công tác đổi mới bảo tàng mang tính hòa nhập sẽ có tác động như thế nào đến lĩnh vực quản lý di sản văn hóa trong những năm tới?
 • Lưu ý:
  • Ứng viên phải nộp tất cả các tài liệu theo yêu cầu trên bằng tiếng Anh trước thời hạn để đủ điều kiện xem xét.
  • Ứng viên sẽ được đánh giá dựa trên khả năng cá nhân phù hợp với chương trình và qua các tài liệu cung cấp.
  • Ứng viên được chọn vào vòng cuối có thể được mời tham gia phỏng vấn trực tuyến. Do tính cạnh tranh cao của chương trình, chỉ những ứng viên lọt vào vòng cuối sẽ được liên hệ để phỏng vấn

🎯 THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nguồn: https://ivolunteer.vn/chuong-trinh-trao-doi-danh-cho-quan-ly-bao-tang-va-di-san-van-hoa-duoc-tai-tro-boi-bo-ngoai-giao-hoa-ky-s24177.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17088

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network