Deadline: 22/03/2024

Chương Trình Học Bổng Luật Quốc Tế “International Law Fellowship” Từ Liên Hợp Quốc – Trải Nghiệm Khóa Học Mùa Hè Tại Hà Lan

Chương trình Học bổng Luật Quốc tế của Liên Hợp Quốc được tổ chức bởi Ban Pháp luật của Văn phòng Pháp lý Liên Hợp Quốc. Được thực hiện theo Chương trình Hỗ trợ Giảng dạy, Nghiên cứu, Phổ biến và Đánh giá rộng rãi hơn của Liên Hợp Quốc, được thành lập theo nghị quyết 2099 (XX) ngày 20 tháng 12 năm 1965 của Đại hội đồng.

Chương trình học bổng sẽ bao gồm một khóa học mùa hè hàng năm tại Cung điện Peace ở The Hague, Hà Lan. Học viên sẽ được tham dự các bài giảng và hội thảo về luật quốc tế do Ban Pháp điển tổ chức cũng như phiên họp luật quốc tế công tại Học viện Luật Quốc tế Hague. Các bài giảng và hội thảo sẽ được trình bày bởi các học giả và các luật sư quốc tế nổi tiếng từ các khu vực với các hệ thống pháp luật khác nhau. 

🔥 THÔNG TIN CHUNG:

 • Đối tượng: Tất cả đối tượng có chuyên môn trong lĩnh vực luật pháp quốc tế.
 • Tên chương trình: Chương trình Học bổng Luật Quốc tế của Liên Hợp Quốc.
 • Thời gian diễn ra chương trình: 1/7 – 2/8/2024.
 • Chương trình học bổng được thực hiện bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.
 • Hạn chót nộp hồ sơ: 22/3/2024

🔥 ĐIỀU KIỆN NỘP ĐƠN:

 • Có nền tảng pháp lý với kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực luật pháp quốc tế.
 • Yêu cầu ứng viên chứng nhận có thể tham gia toàn bộ Chương trình học bổng.
 • Thông thạo nói, viết bằng tiếng Anh.

🔥 THÔNG TIN HỌC BỔNG:

 • Một khóa học mùa hè tại Cung điện Peace ở The Hague, Hà Lan. 
 • Trong ba tuần, các học viên sẽ được tham dự phiên họp công pháp quốc tế tại Học viện Luật Quốc tế The hague vào buổi sáng; tham dự các bài giảng và hội thảo do Phòng Pháp điển của Văn phòng Pháp lý tổ chức vào buổi chiều. Thời gian còn lại, các học viên cũng sẽ tham dự các bài giảng và hội thảo do Ban Pháp điển tổ chức vào buổi sáng và chiều.
 • Chương trình học bổng được thực hiện dưới hình thức hội thảo và thảo luận tương tác để phát triển được tối đa nhiều quan điểm. 
 • Học viên được yêu cầu đóng góp vào các cuộc thảo luận về nhiều chủ đề khác nhau có trong chương trình giảng dạy.
 • Được cung cấp bộ tài liệu đào tạo toàn diện khi tham gia chương trình học bổng.
 • Chứng chỉ được trao cho người tham gia đã hoàn thành toàn bộ chương trình học bổng.
 • Các chủ đề được đề cập trong cuộc hội thảo và bài giảng bao gồm:

 1. Giới thiệu luật quốc tế
 2. Luật hiệp ước
 3. Trách nhiệm quốc tế
 4. Hòa bình và an ninh quốc tế
 5. Giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế
 6. Luật ngoại giao và lãnh sự
 7. Luật quốc tế nhân Quyền
 8. Luật nhân đạo quốc tế
 9. Luật hình sự quốc tế
 10. Luật môi trường quốc tế
 11. Luật biển
 12. Luật thương mại quốc tế
 13. Luật đầu tư quốc tế

🔥 GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

 • Học bổng bao gồm chi phí di chuyển ở hạng phổ thông, chỗ ở, bảo hiểm y tế, chi phí tham gia Chương trình học bổng, tài liệu đào tạo và phí đăng ký phiên họp luật quốc tế công tại Học viện Luật quốc tế The Hague. 
 • Người tham gia chương trình học bổng sẽ nhận được một khoản trợ cấp để trang trải các chi phí sinh hoạt khác.
 • Các ứng viên đủ tiêu chuẩn cũng có thể ứng tuyển vào các vị trí tự tài trợ. Ứng viên sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến chi phí di chuyển, ăn ở, chi phí sinh hoạt và phí đăng ký vào Học viện Luật quốc tế The Hague. 
 • Tài liệu đào tạo sẽ được cung cấp miễn phí cho tất cả những người tham gia tự tài trợ.

🔥 QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ:

 • Điền vào đơn bằng tiếng Anh (TẠI ĐÂY), hình thức đánh máy. Câu trả lời phải rõ ràng và chi tiết nhất có thể. Nếu cần thêm chỗ trống có thể đính kèm các trang bổ sung. Những mẫu đơn chưa hoàn thành sẽ không được xem xét học bổng.
 • Có “thư chuyển tiếp” được ký bởi người có thẩm quyền của nơi gửi hồ sơ của ứng viên.
 • Ứng viên có ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc ngôn ngữ giảng dạy không phải tiếng Anh phải nộp bằng chứng chứng minh khả năng tham gia các hội thảo được thực hiện bằng tiếng Anh (ví dụ: bằng tốt nghiệp các khóa học được thực hiện bằng tiếng Anh, chứng chỉ, bằng cấp ngôn ngữ hoặc kinh nghiệm làm việc lâu dài bằng tiếng Anh).
 • Các mẫu đơn không có chứng chỉ ngôn ngữ sẽ không được duyệt.
 • Nộp hai bản của mẫu đơn đăng ký:
  • Bản scan gốc của bản gốc đã ký (ví dụ: dạng PDF hoặc JPG).
  • Bản MS Word điện tử (hoặc tương đương) của mẫu đơn.

Liên Hợp Quốc không tính phí bất kỳ giai đoạn nào của quá trình nộp đơn và tuyển chọn cũng như không yêu cầu thông tin liên quan đến tài khoản ngân hàng của ứng viên. Chỉ các ứng viên đạt học bổng sẽ được liên hệ.

🔥 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

🔥 THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

Nguồn: https://ivolunteer.vn/chuong-trinh-hoc-bong-luat-quoc-te-international-law-fellowship-tu-lien-hop-quoc-trai-nghiem-khoa-hoc-mua-he-tai-ha-lan-s23847.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=16896

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network