Deadline: 15/05/2024

Chương Trình Học Bổng Hòa Bình Rotary 2025-2026 

Học bổng Hòa bình Rotary 2025-2026 là cơ hội học bổng quốc tế dành cho sinh viên trên toàn thế giới. Chương trình học bổng được tài trợ đầy đủ này nhằm vào các nghiên cứu sinh quốc tế, những người ủng hộ hòa bình và đang nỗ lực vì sự phát triển của nó. Học bổng Rotary trao tới 130 học bổng được tài trợ hoàn toàn cho những người thể hiện phẩm chất lãnh đạo và giải quyết vấn đề phi thường. Những giải thưởng Rotary dành cho sinh viên quốc tế này là động lực để sinh viên làm việc với tư cách là những nhà lãnh đạo tận tâm. Học sinh có thể mang lại sự thay đổi đáng khen ngợi bằng cách trở thành những nhà hoạt động hiệu quả vì hòa bình. Chương trình được tài trợ đầy đủ này cung cấp cho sinh viên những phương pháp và kỹ thuật tốt nhất có thể để trở thành đại sứ hòa bình mạnh mẽ, những người có ảnh hưởng lớn và các chuyên gia hiệu quả.

✨THÔNG TIN CHUNG

 • Vị trí: Úc, Nhật Bản, Thụy Điển, Anh, Hoa Kỳ.
 • Phạm vi tài trợ: Được tài trợ đầy đủ.
 • Loại học bổng: Học bổng chương trình thạc sĩ, và học bổng còn lại là Học bổng Rotary dành cho chương trình chứng chỉ phát triển chuyên môn.
 • Số lượng: 50 nghiên cứu sinh cho chương trình thạc sĩ, kéo dài từ 15 tháng đến 2 năm và tối đa 80 sinh viên cho chương trình chứng chỉ chuyên môn.
 • Hạn chót nộp đơn: ngày 15 tháng 5 năm 2024.

✨LỢI ÍCH

Lợi ích của học bổng thạc sĩ bao gồm:

 • Tổ chức chủ nhà sẽ cung cấp học phí cho Học bổng Hòa bình Rotary.
 • Chi phí đi lại đến và đi từ đất nước học tập.
 • Chi phí hội nghị/nghiên cứu
 • Các nghiên cứu sinh sẽ nhận được chi phí ăn ở.
 • Họ sẽ nhận được chi phí thực tập.
 • Bảo hiểm của người nộp đơn.

Lợi ích của chương trình Chứng chỉ bao gồm:

 • Tổ chức chủ trì sẽ chi trả học phí.
 • Chi phí đi lại đến và đi từ đất nước học tập.
 • Các nghiên cứu sinh sẽ có được chỗ ở trong khuôn viên trường.
 • Rotary sẽ cung cấp cho người nộp đơn các tài liệu khóa học.
 • Người nộp đơn sẽ nhận được chi phí nghiên cứu thực địa.
 • Bảo hiểm sẽ được chi trả theo Học bổng Hòa bình Rotary.

ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN

 • Ứng viên phải thành thạo tiếng Anh.
 • Ứng viên phải cam kết hòa bình thông qua thành tích học tập và nghề nghiệp cũng như hồ sơ phục vụ cá nhân hoặc cộng đồng.
 • Các sinh viên theo đuổi bằng thạc sĩ phải hoàn thành bằng cử nhân.
 • Đối với sinh viên thạc sĩ, cần có ít nhất ba năm kinh nghiệm liên quan bắt đầu từ ngày có bằng cấp gần đây nhất cho đến khi bắt đầu chương trình học bổng.
 • Ứng viên hiện đang theo học chương trình đại học hoặc sau đại học không đủ điều kiện.
 • Ứng viên phải có kỹ năng lãnh đạo cho cả hai hạng mục.
 • Các ứng viên đăng ký chương trình chứng chỉ phải đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Tuy nhiên, kinh nghiệm cần thiết đối với những ứng viên này là 5 năm.
 • Các ứng viên đăng ký chương trình chứng chỉ phải có khả năng giải thích kế hoạch hành động của họ.
 • Các ứng viên đã theo học chương trình chứng chỉ hoặc học bổng trợ cấp toàn cầu phải có khoảng thời gian ba năm trước khi đăng ký học thạc sĩ theo học bổng này.
 • Các thành viên đang hoạt động của Rotary, nhân viên của Câu lạc bộ Rotary, Rotary International hoặc các tổ chức Rotary khác không đủ điều kiện để đăng ký.
 • Ứng viên khuyết tật được khuyến khích nộp đơn.

Các khu vực đủ điều kiện: Dành cho tất cả

✨QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

 • Quy trình đăng ký Học bổng Hòa bình Rotary được thực hiện trực tuyến.
 • Người nộp đơn sẽ nộp đơn trực tuyến cho Rotary Foundation.
 • Ứng viên nộp hồ sơ đầy đủ các giấy tờ liên quan.
 • Người nộp đơn sẽ được cung cấp xác nhận đã nhận được sự chứng thực và đơn đăng ký.

✨THÔNG TIN CHI TIẾT: TẠI ĐÂY

✨THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Website: https://my.rotary.org/en/contact

Nguồn: https://ivolunteer.vn/chuong-trinh-hoc-bong-hoa-binh-rotary-2025-2026-s23810.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=16906

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network