Deadline: 04/07/2024

Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Tại Đại Học Nghệ Thuật London (University Of Arts London) 2024

University of Arts London (UAL) là 1 trường đại học, bao gồm 6 trường Cao đẳng và hơn 19.000 sinh viên từ khắp nơi. Và đây là trường đứng thứ 2 thế giới về Nghệ thuật và Thiết kế (QS World University Xếp hạng 2023). Trường đang có những suất học bổng rất phù hợp với các nước có thu nhập thấp. Đây là học bổng này được mở ra hàng năm để trao cơ hội cho các sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập.

📌 THÔNG TIN CHUNG:

 • Đối tượng: công dân 1 nước thu nhập thấp (bao gồm Việt Nam), thu nhập của gia đình thấp hơn £25,000/năm
 • Các khóa học đủ điều kiện: Grad Dip, March, MA, MFA, MBA, MRes hoặc MSc
 • Hạn nộp hồ sơ: trước 5/7/2024

📌 ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ:

 • Bạn phải nhận được lời đề nghị theo học một khóa thạc sĩ toàn thời gian tại một trong các Trường Cao đẳng và Học viện của UAL bắt đầu từ năm 2024/25. Khóa học của bạn phải cung cấp bằng cấp Grad Dip, M ARCH, MA, MFA, MBA, MRes hoặc MSc.
 • Khóa học của bạn phải được giao trực tiếp toàn thời gian tại London. Các khóa học trực tuyến và cư trú thấp không đủ điều kiện.
 • Bạn không đủ điều kiện để nộp đơn nếu bạn đã có bằng cấp được giảng dạy sau đại học của Vương quốc Anh (hoặc bằng cấp ở cấp độ tương đương) từ các nghiên cứu được thực hiện ở Vương quốc Anh hoặc nước ngoài.
 • Bản sao giấy tờ nhập cư, chứng minh nhân dân hoặc bằng chứng chính thức về địa chỉ của bạn phải được đưa vào như một phần trong đơn đăng ký.

 • Thu nhập hộ gia đình hàng năm của bạn phải từ 25.000 bảng trở xuống (hoặc giá trị quy đổi tương đương bằng loại tiền của quốc gia đủ điều kiện) tại thời điểm nộp đơn. Để có thông tin chuyển đổi tiền tệ cập nhật, hãy truy cập Sàn giao dịch tiền tệ Oanda .
 • Cung cấp một bài luận cá nhân như một phần trong đơn xin học bổng của mình để trả lời các câu hỏi sau (tối đa 350 từ cho mỗi câu hỏi):
  • Mô tả việc nhận được học bổng sau đại học sẽ tạo ra sự khác biệt như thế nào đối với bạn.
  • Hãy cho chúng tôi biết bạn dự định sử dụng bằng cấp mà bạn sẽ đạt được để hỗ trợ các kế hoạch tương lai của mình như thế nào.
  • Mô tả cách bạn sẽ giải quyết những thách thức ở quê nhà.
  • Hãy cho chúng tôi biết bạn sẽ duy trì các giá trị của công bằng xã hội và quản lý môi trường như thế nào.

📌 HỒ SƠ ĐĂNG KÝ: 

 • Bằng chứng cho thấy bạn thường trú tại một trong những quốc gia có nền kinh tế thu nhập thấp được nêu chi tiết trong danh sách các quốc gia đủ điều kiện của chúng tôi. Xin lưu ý rằng:
  • Thuật ngữ ‘thường trú’ có nghĩa là nơi bạn thường sống phần lớn thời gian trong 3 năm trước khi khóa học của bạn bắt đầu
  • Để làm bằng chứng về tình trạng cư trú của bạn, vui lòng cung cấp bằng chứng về địa chỉ hoặc các địa chỉ của bạn trong 3 năm qua để chứng minh quốc gia bạn thường trú, ví dụ:
  • Các hóa đơn tiện ích
  • Văn bản chính thức
  • Giấy chứng nhận y tế
  • Giấy chứng nhận của trường

 • Tài liệu của bạn phải chứng minh thời gian cư trú 3 năm, nghĩa là phải tải lên nhiều tài liệu – ít nhất 1 tài liệu cho mỗi năm:
  • Tất cả bằng chứng phải đứng tên bạn và không được đứng tên bạn đời, cha mẹ hoặc người thân của bạn
  • Báo cáo ngân hàng, giấy phép lái xe và hộ chiếu không phải là bằng chứng về nơi cư trú.
  • Bằng chứng cho thấy bạn là người xin tị nạn ở Vương quốc Anh tại thời điểm bạn nộp đơn xin Học bổng Sau đại học Quốc tế UAL. Đây phải là một lá thư hoặc tài liệu từ Home Office.
  • Bằng chứng về thu nhập hộ gia đình hàng năm của bạn từ £50.000 trở xuống (hoặc giá trị quy đổi tương đương bằng loại tiền của quốc gia đủ điều kiện) tại thời điểm nộp đơn xin học bổng.

 • Nếu bạn dưới 25 tuổi và được cha mẹ/người giám hộ hỗ trợ:
  • Bản sao báo cáo thuế hàng năm của cha mẹ/người giám hộ của bạn và đối tác của họ HOẶC
  • Bản sao phiếu lương của cha mẹ/người giám hộ của bạn và đối tác của họ trong khoảng thời gian 3 tháng HOẶC
  • Bản sao thông báo của cha mẹ/người giám hộ của bạn và (các) phúc lợi tiểu bang của đối tác liên quan đến thu nhập (tất cả các trang) VÀ
  • Các loại thu nhập cá nhân khác bao gồm chứng chỉ cổ phiếu hoặc báo cáo cổ tức đối với cổ phiếu, cổ phiếu hoặc trái phiếu.

 • Nếu bạn dưới 25 tuổi và độc lập:
  • Một bản sao phiếu lương của bạn trong khoảng thời gian 3 tháng HOẶC
  • Bản sao báo cáo thuế hàng năm của bạn HOẶC
  • Bản sao của bất kỳ thông báo trợ cấp tiểu bang nào liên quan đến thu nhập (tất cả các trang)
  • Bản sao bảng sao kê ngân hàng của bạn trong khoảng thời gian 3 tháng VÀ
  • Các loại thu nhập cá nhân khác bao gồm chứng chỉ cổ phiếu hoặc báo cáo cổ tức đối với cổ phiếu, cổ phiếu hoặc trái phiếu.

 • Nếu bạn trên 25 tuổi:
  • Bản sao phiếu lương của bạn và/hoặc đối tác của bạn trong khoảng thời gian 3 tháng HOẶC
  • Bản sao báo cáo thuế hàng năm của bạn và/hoặc đối tác của bạn HOẶC
  • Bản sao thông báo về (các) phúc lợi tiểu bang của bạn và/hoặc đối tác của bạn liên quan đến thu nhập (tất cả các trang) VÀ
  • Các loại thu nhập cá nhân khác bao gồm chứng chỉ cổ phiếu hoặc báo cáo cổ tức đối với cổ phiếu, cổ phiếu hoặc trái phiếu.

📌 LƯU Ý ĐĂNG KÝ:

 • Tài liệu phải là bản sao gần đây nhất của bạn và được ghi ngày trong vòng 3 tháng qua.
 • Bạn phải cung cấp bản gốc và bản dịch nếu tài liệu của bạn không phải bằng tiếng Anh (bạn có thể tự dịch kèm chú thích trên tài liệu).
 • Nếu bạn đang cung cấp phiếu lương hàng tuần, vui lòng cung cấp 12 phiếu lương liên tiếp.
 • Nếu bạn đang cung cấp phiếu lương hai tuần một lần, vui lòng cung cấp 6 phiếu lương liên tiếp.
 • Ngoài ra, vui lòng chứng minh bất kỳ loại thu nhập nào khác bao gồm cổ phiếu, cổ phiếu hoặc trái phiếu.
 • Bạn là sinh viên độc lập nếu bạn chăm sóc cho một người dưới 18 tuổi, nếu bạn từ 25 tuổi trở lên vào ngày đầu tiên của năm học, nếu bạn đã kết hôn hoặc có quan hệ đối tác dân sự, nếu bạn không có cha mẹ còn sống hoặc nếu bạn tự nuôi sống bản thân mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ tài chính nào từ cha mẹ hoặc người thân trong ít nhất ba năm trước khi bắt đầu khóa học.
 • ‘Đối tác’ có nghĩa là vợ/chồng (vợ hoặc chồng), đối tác dân sự, người thường xuyên sống với bạn hoặc cha mẹ bạn với tư cách là vợ/chồng hoặc đối tác dân sự của họ.
 • Nếu bạn có nhiều tài liệu cần tải lên, bạn nên nén tài liệu của mình thành một tệp duy nhất hoặc hợp nhất các tài liệu thành 1 tệp PDF.

📌 QUYỀN LỢI:

 • Chi trả học phí
 • Chỗ ở
 • Giúp 1 phần phí sinh hoạt

📌 CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

Hoặc gửi hồ sơ đến UAL để nhận được lời đề nghị đến học và nhận học bổng.

📌 THÔNG TIN CHÍNH THỨC: TẠI ĐÂY

📌 THÔNG TIN LIÊN LẠC:

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-toan-phan-bac-thac-si-tai-dai-hoc-nghe-thuat-london-university-of-arts-london-2024-s23901.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=16875

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network