Deadline: 01/03/2024

Học Bổng Ngắn Hạn Bán Phần Dành Cho Nhà Lãnh Đạo Trẻ Về Biến Đối Khí Hậu 2024 Của UNICEF

UNICEF đánh giá cao vai trò của các nhà lãnh đạo trẻ trong việc thúc đẩy hành động vì khí hậu, vì vậy UNICEF đang tìm kiếm các nhà lãnh đạo trẻ đầy nhiệt huyết để thành lập nhóm nòng cốt gồm các Nghiên cứu sinh có trí tuệ hàng đầu về Khí hậu (LMFC), một chương trình chuyên sâu kéo dài sáu tháng được thiết kế để nuôi dưỡng và khai thác tài năng của các nhà lãnh đạo trẻ về khí hậu ở độ tuổi 15-25.

Mục tiêu của của học bổng là trao quyền cho các nhà lãnh đạo trẻ để không chỉ có tác động đáng kể đến định hướng tương lai của hoạt động hành động vì khí hậu của UNICEF mà còn cả quỹ đạo cuộc sống của chính họ. Học bổng không chỉ tìm kiếm người tham gia mà còn đang tìm kiếm những kiến ​​trúc sư của tương lai – những cá nhân trẻ mong muốn biến những hiểu biết sâu sắc về hành động và diễn ngôn thành sự thay đổi lâu dài. Thông qua Học bổng, những người tham gia sẽ có cơ hội định hướng chương trình nghị sự của hội nghị Những tư duy hàng đầu năm 2024 của UNICEF tập trung vào Đột phá về khí hậu, một chuỗi hội nghị hướng tới tương lai và nền tảng hàng đầu cho khả năng lãnh đạo tư tưởng toàn cầu, do thanh niên đồng sáng tạo và đồng định hướng. 

⭐ THÔNG TIN CHUNG:

 • Đơn vị cấp học bổng: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF
 • Mô tả về công việc phải làm: Với tư cách là Thành viên có tư duy hàng đầu, mỗi bạn sẽ giải quyết những thách thức toàn cầu phức tạp, đề xuất các giải pháp đổi mới và ủng hộ quyền trẻ em. Bạn sẽ tham gia với một nhóm cố vấn và chuyên gia đa dạng, tích lũy kinh nghiệm chuyên môn trong môi trường đa văn hóa và xây dựng mạng lưới toàn cầu gồm các đồng nghiệp và chuyên gia.
 • Giá trị: Bán phần có trợ cấp
 • Đối tượng: Trong độ tuổi từ 15 đến 25 và mơ ước đóng vai trò quan trọng trong việc định hình không chỉ tương lai của chính mình mà còn là tương lai của một thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất về khí hậu.
 • Thời gian: 6 tháng, bắt đầu từ tháng 2 năm 2024 thông qua các nền tảng trực tuyến
 • Deadline đăng kí: 23:55, 01/03/2024

⭐ ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN:

 • Trong độ tuổi từ 15-25.
 • Có tố chất của một nhà lãnh đạo trẻ.
 • Nghiên cứu sinh phải có trình độ tiếng Anh để làm việc với UNICEF và các nghiên cứu sinh khác ở cấp độ toàn cầu.

⭐ YÊU CẦU:

 • Các nghiên cứu sinh phải có khả năng dành trung bình từ 5-10 giờ mỗi tuần cho chương trình học bổng.
 • Các nghiên cứu sinh được chọn có thể được yêu cầu đến Florence, Ý, vào tháng 5 đến tháng 6 năm 2024.

 GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

 • Nghiên cứu sinh được chọn sẽ nhận được trợ cấp cho công việc trong thời gian học bổng.
 • Là một Thành viên có tư duy hàng đầu, mỗi bạn sẽ điều hướng những thách thức toàn cầu phức tạp, đề xuất các giải pháp sáng tạo và ủng hộ quyền trẻ em.
 • Bạn sẽ tham gia với một nhóm cố vấn và chuyên gia đa dạng, có được kinh nghiệm chuyên môn trong một môi trường đa văn hóa và xây dựng một mạng lưới toàn cầu của các đồng nghiệp và chuyên gia.

⭐ CÁCH THỨC ỨNG TUYỂN:

Là một phần trong đơn đăng ký, UNICEF yêu cầu bạn chuẩn bị Bài gửi sáng tạo để vẽ nên bức tranh về tương lai xanh hơn, mong muốn của bạn cho trẻ em và thanh thiếu niên. Bài gửi của bạn có thể dưới bất kỳ hình thức nào bạn muốn: video, nhiếp ảnh, thơ, tiểu luận hoặc bất kỳ phương tiện nào khác mà bạn tin rằng truyền đạt tốt nhất tầm nhìn của mình. 

 • Yêu cầu nội dung sáng tạo của bạn phải bao gồm:
  • Những đột phá về khí hậu : Công việc của bạn phải thể hiện tầm nhìn của bạn về một giải pháp táo bạo, sáng tạo, đột phá có thể cách mạng hóa cách tiếp cận của chúng ta nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. UNICEF khuyến khích bạn suy nghĩ về điều này trong bối cảnh các lĩnh vực chủ đề của năm nay, trong đó khám phá sự giao thoa giữa các giải pháp khí hậu và (a) quản trị lấy cộng đồng làm trung tâm; (b) công bằng trong chuyển đổi năng lượng; (c) hiểu biết về sinh thái; (d) tương lai của nền dân chủ; và, (e) tài trợ khí hậu. 
  • Định hướng tương lai: Chia sẻ tầm nhìn đổi mới của bạn đối với cuộc sống của trẻ em và thanh thiếu niên, với sự nhấn mạnh vào tính bền vững của môi trường. Sự đổi mới về khí hậu của bạn sẽ định hình tương lai của họ như thế nào?
  • Phù hợp với bối cảnh: Điều chỉnh sự đổi mới của bạn cho phù hợp với những thách thức và cơ hội độc đáo về xã hội, kinh tế, văn hóa và môi trường của cộng đồng bạn. Giải pháp khí hậu của bạn giải quyết những điều kiện cụ thể này như thế nào?
  • Rõ ràng và kích thích tư duy: Tầm nhìn của bạn phải được truyền đạt một cách rõ ràng và hấp dẫn để thúc đẩy suy nghĩ và thảo luận.
  • Bản gốc: Bài nộp của bạn phải hoàn toàn là tác phẩm của chính bạn và mọi tài liệu tham khảo hoặc tài liệu được sử dụng đều phải được ghi công hợp lý.
 • Tiêu chí đánh giá:  
  • Tầm nhìn đổi mới: Ý tưởng của bạn có tư duy tiến bộ, kích thích tư duy và truyền cảm hứng như thế nào trong việc giải quyết các thách thức về khí hậu mà trẻ em và thanh thiếu niên ngày nay và ngày mai phải đối mặt?
  • Sự rõ ràng trong giao tiếp : Bạn thể hiện tầm nhìn của mình tốt đến mức nào? Nó có được truyền đạt theo cách dễ hiểu, hấp dẫn và kích thích tư duy không?
  • Hiểu biết về bối cảnh: Tầm nhìn của bạn giải quyết được thực tế hiện tại và khả năng tương lai của cộng đồng của bạn tốt đến mức nào?
  • Tính sáng tạo và độc đáo: Cách tiếp cận của bạn mới lạ như thế nào? Bài gửi của bạn có phải là bản gốc và nó có chia sẻ quan điểm độc đáo không?
  • Tiềm năng tác động: Tiềm năng đổi mới của bạn có thể tác động đến chính sách môi trường, huy động cộng đồng và thay đổi thái độ hướng tới một tương lai bền vững hơn cho trẻ em và thanh thiếu niên là gì?

⭐ ỨNG TUYỂN TẠI ĐÂY

⭐ THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-ngan-han-ban-phan-danh-cho-nha-lanh-dao-tre-ve-bien-doi-khi-hau-2024-cua-unicef-s23897.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=16876

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network