Deadline: 30/06/2024

Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Và Thạc Sĩ Tại Đại Học Monash 2024

Đại học Monash liên tục nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới. Monash đã được xếp hạng 42 trong Bảng xếp hạng Đại học thế giới của QS World University Rankings năm 2024, hạng 54 trong Bảng xếp hạng Đại học thế giới của Times Higher Education năm 2023 và hạng 37 trong Bảng xếp hạng năm 2022-23 của US News and World Report. Monash cũng được xếp ở vị trí thứ 21 trong Bảng xếp hạng ảnh hưởng giáo dục của Times Higher Education năm 2023, hạng 77 trong Bảng xếp hạng Đại học thế giới về các môn học thuật của ShanghaiRanking năm 2023 và hạng 62 trong Bảng xếp hạng Danh tiếng thế giới của Times Higher Education năm 2022.

🌻THÔNG TIN CHUNG

 • Bằng cấp đủ điều kiện:  Cử nhân, Thạc sĩ
 • Loại tài trợ:  Bán phần, 10.000 AUD mỗi năm 
 • Hạn chót: 30 tháng 6 năm 2024
 • Cung cấp:  Đại học Monash
 • Các khóa học đủ điều kiện: Các môn học được cung cấp bởi trường đại học 
 • Quốc tịch đủ điều kiện: Dành cho tất cả các công dân
 • Học bổng có thể được nhận tại: Đại học Monash

🌻YÊU CẦU

 • Người nộp đơn phải có kế hoạch đăng ký học toàn thời gian tại cơ sở Monash ở Úc trong một chương trình đại học hoặc sau đại học yêu cầu các môn học.
 • Để đăng ký, bạn cần nhận được lời đề nghị từ Monash.
 • Nếu bạn đang là sinh viên, bạn cần phải hoàn thành ít nhất hai học kỳ tại Úc.
 • Người nộp đơn phải có kế hoạch đăng ký học toàn thời gian tại một trong các cơ sở của Monash ở Úc để lấy bằng đại học hoặc sau đại học yêu cầu các môn học.
 • Bạn cần nhận được lời đề nghị từ Monash trước khi bắt đầu lớp học.
 • Đối với các sinh viên hiện tại, phải nộp kết quả của ít nhất hai học kỳ ở Úc.
 • Những sinh viên hiện đang theo học chương trình Khoa học Y tế và Bác sĩ Y khoa (MD) hoặc chương trình Cử nhân Y khoa và Cử nhân Phẫu thuật (Danh dự) phải hoàn thành và nhận được kết quả của mình trong tối thiểu bốn học kỳ.

🌻TIÊU CHÍ LỰA CHỌN

 • Tùy theo kết quả học tập.
 • Các học sinh hiện tại phải đạt được ít nhất điểm trung bình có trọng số là 85.
 • Sinh viên cũng sẽ được đánh giá dựa trên khả năng làm đại diện cho Đại học Monash và đơn xin học bổng dài 500 từ của họ.
 • Ưu tiên sinh viên mới bắt đầu học.

🌻ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ HỌC BỔNG

 • Bạn phải duy trì điểm trung bình khác biệt (70% trở lên) mỗi học kỳ.
 • Bạn sẽ được yêu cầu tham gia ít nhất ba hoạt động quảng cáo Tiếp thị và/hoặc Học bổng, bao gồm tham dự các hoạt động học bổng chính thức và tham gia các hoạt động tiếp thị cũng như các sự kiện kết nối mạng.

🌻QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ

 • Để đủ điều kiện nhận học bổng này, ứng viên phải hoàn thành một đơn đăng ký riêng:Mẫu đơn
 • Ứng viên phải nhận được lời đề nghị đăng ký đầy đủ vô điều kiện vào khóa học Monash trước khi nộp đơn xin học bổng.

🌻THÔNG TIN CHI TIẾT: TẠI ĐÂY

🌻CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

🌻THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-ban-phan-bac-cu-nhan-va-thac-si-tai-dai-hoc-monash-2024-s24373.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17191

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network