Deadline: 12/09/2024

Học Bổng Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Dành Cho Sinh Viên Khuyết Tật Tại Đại Học St Andrews – Anh Quốc 2024

Học bổng Thạc sĩ Snowdon Trust tại Đại học St Andrews – Anh Quốc 2024 được cấp cho bậc thạc sĩ trong các lĩnh vực. Mục tiêu của Học bổng Thạc sĩ Snowdon Trust là tìm kiếm và hỗ trợ những sinh viên khuyết tật tài năng xuất sắc trên con đường theo đuổi giáo dục cao hơn, trở thành những người ảnh hưởng trong tương lai. Sinh viên khuyết tật quốc tế và trong nước sở hữu những phẩm chất cần thiết để tạo ra thay đổi đều có thể nộp đơn xin học bổng. Quỹ Snowdon tìm kiếm những ứng viên có thể trình bày rõ ràng mong muốn trở thành những nhà lãnh đạo, hình mẫu hoặc người sáng tạo xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của họ.

🌱THÔNG TIN CHUNG 

 • Loại học bổng: Toàn phần
 • Giá trị học bổng: Lên tới 30.000 GBP
 • Bậc học: Thạc sĩ 
 • Thời hạn đăng ký: 12/09/2024
 • Các khóa học đủ điều kiện: Các môn học được cung cấp bởi trường 
 • Quốc tịch đủ điều kiện: Dành cho tất cả các công dân toàn cầu 

🌱ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN 

 • Ứng viên phải đăng ký vào một chương trình sau đại học tại Đại học St. Andrews: Lịch sử Nghệ thuật, Sinh học, Hóa học, Kinh điển, Khoa học Máy tính, Thần học, Khoa học Trái đất và Môi trường, Kinh tế và Tài chính, Tiếng Anh, Nghiên cứu Điện ảnh, Địa lý và Phát triển Bền vững, Cao học, Lịch sử, Viện Giáo dục Quốc tế, Quan hệ Quốc tế, Quản lý, Toán học và Thống kê , Y học, Ngôn ngữ hiện đại, Triết học, Vật lý và Thiên văn học, Tâm lý học và Khoa học thần kinh, Nhân chủng học xã hội
 • Giải thưởng dành cho những sinh viên khuyết tật, cả trong và ngoài nước, những người có thể tạo ra sự thay đổi. Điều này bao gồm thành tích học tập xuất sắc trong một lĩnh vực nghiên cứu đã chọn hoặc khả năng thể hiện khả năng lãnh đạo tại nơi làm việc hoặc các hoạt động ngoại khóa.
 • Những nhà lãnh đạo xuất sắc có thể tạo ra sự thay đổi cả trong và ngoài lĩnh vực học thuật của họ. Những người đã chứng tỏ được sự xuất sắc trong lĩnh vực họ đã chọn
 • Những người đã chứng tỏ được động lực để thành công và những người có tiềm năng lãnh đạo.
 • Ứng viên phải có khả năng lãnh đạo các vấn đề khuyết tật và mang lại sự thay đổi.
 • Ứng viên nộp đơn phải chứng minh được sự thành công ở nơi làm việc, ở trường hoặc trong công việc tình nguyện.

🌱THÔNG TIN CHI TIẾT: TẠI ĐÂY

🌱THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-toan-phan-bac-thac-si-danh-cho-sinh-vien-khuyet-tat-tai-dai-hoc-st-andrews-anh-quoc-2024-s24925.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17421

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network