Deadline: All year round

Khóa Học Online Miễn Phí Giúp Quản Lý Cơn Giận Và Giải Quyết Xung Đột Thành Công Chỉ Trong 4 Giờ Từ Alison

📌THÔNG TIN VỀ KHÓA HỌC

 • Nền tảng: Alison
 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 3 – 4 giờ
 • Người hướng dẫn: George Patriki

📌NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Mô-đun 1: Hiểu biết về sự tức giận và nguyên nhân gây ra
 • Mô-đun 2: Quản lý và giải quyết cơn giận dữ
 • Mô-đun 3: Sức khỏe, Lạm dụng chất gây nghiện và Quản lý cơn nóng giận
 • Mô-đun 4: Đánh giá môn học

📌QUYỀN LỢI KHI THAM GIA KHÓA HỌC

 • Nhận Chứng chỉ từ Alison sau khi hoàn thành khóa học
 • Biết cách quản lý và kiểm soát cơn giận để nó không bùng phát thành cơn thịnh nộ.
 • Hiểu rõ nguồn gốc và nguyên nhân đằng sau sự tức giận.
 • Vạch ra những kỹ thuật, chiến lược và biện pháp tốt nhất để giải quyết từng nguồn gốc và nguyên nhân nhằm kiểm soát cơn giận và giải quyết xung đột
 • Mô tả hiệu quả của giao tiếp trong xung đột và tức giận
 • Tóm tắt mối quan hệ giữa lạm dụng chất gây nghiện, sức khỏe tâm thần và sự tức giận
 • Giải thích việc thiếu sức khỏe tối ưu góp phần gây ra sự tức giận như thế nào

📌ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

📌THÔNG TIN LIÊN HỆ

 • Website: alison.com
 • Fanpage: Alison – Free Empowerment Platform
 • Linkin: linkedin.com/company/alison-learning

Nguồn: https://ivolunteer.vn/khoa-hoc-online-mien-phi-giup-quan-ly-con-gian-va-giai-quyet-xung-dot-thanh-cong-chi-trong-4-gio-tu-alison-s24928.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17423

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network