Deadline: 08/04/2024

Chương Trình Học Bổng Đức Ngắn Hạn Toàn Phần Bậc Thạc Sĩ Và Tiến Sĩ Năm 2024

Quỹ Bayer cung cấp ba học bổng dành cho sinh viên thạc sĩ, tiến sĩ và y khoa xuất sắc để thực hiện các dự án nghiên cứu quốc tế, thực tập, v.v. Những học bổng này được thiết kế để nâng cao các chương trình nghiên cứu hiện tại bằng cách cung cấp thêm kinh phí cho các vị trí thực tập quốc tế, miễn phí cho các nghiên cứu khoa học hiện tại hoặc tương lai.

⭐ THÔNG TIN CHUNG:

 • Giá trị: 10.000 €
 • Trình độ: Thạc sĩ, Tiến sĩ
 • Đối tượng: Ứng viên từ tất cả các quốc gia trên thế giới.
 • Thời gian đăng ký: 08/04/2024

⭐ ĐIỀU KIỆN ỨNG TUYỂN:

 • Là sinh viên quốc tế
 • Đối với Học bổng Otto Bayer dành cho Khoa học Khám phá Thuốc: Ứng viên hiện phải đang học lấy bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ (hoặc tương đương) về khoa học tự nhiên, dược phẩm hoặc khoa học dữ liệu. Sinh viên cử nhân và nhà nghiên cứu sau tiến sĩ không đủ điều kiện.
 • Đối với Học bổng Jeff Schell dành cho Khoa học Nông nghiệp: Ứng viên hiện phải đang học lấy bằng
  Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ (hoặc tương đương) về khoa học tự nhiên hoặc khoa học dữ liệu. Sinh viên cử nhân và nhà nghiên cứu sau tiến sĩ không đủ điều kiện.
 • Đối với Học bổng Khoa học Y tế Carl Duisberg: Ứng viên phải đang học về con người hoặc
  thú y hoặc lấy bằng Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ (hoặc tương đương) về kỹ thuật y tế, khoa học y tế ứng dụng, y tế công cộng hoặc khoa học dữ liệu trong y học. Sinh viên cử nhân và nhà nghiên cứu sau tiến sĩ về kỹ thuật y tế, khoa học y tế ứng dụng, y tế công cộng và khoa học dữ liệu trong y học không đủ điều kiện.

 GIÁ TRỊ HỌC BỔNG:

 • Khoản tài trợ tối đa cho một học bổng duy nhất là 10.000 €.
 • Học bổng của Quỹ Bayer có thể được kết hợp với bất kỳ nguồn tài trợ hoặc học bổng nào khác.
 • Nguồn tài trợ có thể được sử dụng cho các hoạt động có thời hạn tối đa sáu tháng

 CÁCH THỨC ĐĂNG KÍ:

Hồ sơ cần chuẩn bị:

 • Đề xuất dự án, bao gồm cả mức độ phù hợp của nó với sự phát triển trong lĩnh vực của bạn và/hoặc ngành liên quan (tối đa 1750 ký tự, khoảng 300 từ).
 • Mô tả mức độ liên quan và tác động tiềm tàng của dự án của bạn đối với xã hội (bao gồm các mục tiêu bền vững của Liên hợp quốc) và phản ứng tiềm tàng của xã hội đối với công việc của bạn (tối đa 1750 ký tự, khoảng 300 từ).
 • Khi áp dụng, mô tả về tính chất hợp tác và/hoặc liên ngành của học bổng và đề xuất khoa học của bạn.
 • Tuyên bố cá nhân, bao gồm động lực nộp đơn, nguyện vọng cá nhân và nghề nghiệp cũng như mọi thông tin liên quan bổ sung (tối đa 1750 ký tự, khoảng 300 từ). 
 • Ngân sách đề xuất cho học bổng của bạn (phân tích tất cả các chi phí, ví dụ như đi lại, tiền thuê nhà, chi phí đặc biệt, v.v.).
 • Hai thư giới thiệu, trong đó có một thư từ người giám sát trực tiếp hiện tại và/hoặc trước đây tại viện của bạn.
 • Một lá thư từ viện chủ quản xác nhận sự chấp nhận và hỗ trợ của người nộp đơn đảm nhận vị trí.
 • Chứng chỉ cho bất kỳ nghiên cứu đã hoàn thành nào, ví dụ: bằng cử nhân/thạc sĩ/bằng y khoa
 • Bảng điểm (điểm thi và tương tự) cho các nghiên cứu cho đến ngày hiện tại 
 • Một đoạn video dài 1 phút của chính bạn được ghi lại trên điện thoại hoặc máy tính nêu rõ lý do bạn muốn nhận học bổng của Quỹ Bayer và học bổng này sẽ hỗ trợ bạn phát triển nghề nghiệp như thế nào.

⭐ THÔNG TIN CHI TIẾT: TẠI ĐÂY

⭐ ĐĂNG KÍ TRỰC TUYẾN: TẠI ĐÂY

⭐ THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nguồn: https://ivolunteer.vn/chuong-trinh-hoc-bong-duc-ngan-han-toan-phan-bac-thac-si-va-tien-si-nam-2024-s23905.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=16873

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network