Tagged: USA

[HOA KỲ] Chương Trình VEF 2.0 2022

Deadline: 10:00 AM 30/06/2021 Gioi thiệu chung: Chương trình VEF 2.0 có nguồn gốc từ Chương trình Học bổng của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) – một chương trình do Quốc hội Hoa Kỳ...

[USA] Cơ Hội Nhận Học Bổng Toàn Phần Và Thực Tập Tại The New York Times Dành Cho Nhà Báo Nữ IWMF Elizabeth Neuffer Fellowship 2021-2022

Deadline: 25/02/2021 Giới thiệu chung: Học bổng Elizabeth Neuffer mang lại cơ hội học tập và nghề nghiệp cho các nhà báo nữ  viết bài về nhân quyền và công bằng xã hội. Thông...

[USA] Cơ Hội Học Bổng BHW Cho Nữ Sinh Viên Theo Học Các Ngành Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ Thuật, Và Toán Học

Học bổng BHW trao tặng hàng năm cho nữ sinh viên theo học các ngành thuộc lĩnh vực STEM – viết tắt của Science (Khoa học), Technology (Công nghệ), Engineering (Kỹ thuật), và Mathematics...