Deadline: 04/02/2024

Học Bổng Toàn Phần Ngắn Hạn RIPS LA Về Các Dự Án Doanh Nghiệp 2024

Chương trình Thực tập Mùa hè RIPS được tài trợ đầy đủ tại Hoa Kỳ dành cho tất cả sinh viên quốc tế. RIPS là chương trình thực tập dành cho sinh viên quốc tế được tài trợ hoàn toàn kéo dài 9 tuần tại Hoa Kỳ. Đây là cơ hội đặc biệt dành cho sinh viên đại học tài năng và sinh viên mới tốt nghiệp (trừ Công dân Hoa Kỳ) trên toàn thế giới làm việc theo nhóm trong các dự án nghiên cứu trong thế giới thực. Hình thức đầy đủ của RIPS là Nghiên cứu trong các dự án công nghiệp dành cho sinh viên. Mỗi nhóm sinh viên sẽ được phân công một người cố vấn, cùng nghiên cứu vấn đề và trình bày kết quả vào cuối chương trình.

🌻THÔNG TIN CHI TIẾT:

 • Thời gian tham gia: 24 tháng 6 đến ngày 23 tháng 8 năm 2024
 • Địa điểm: Hoa Kỳ
 • Nhà cung cấp: Viện toán lý thuyết và ứng dụng
 • Lĩnh vực chủ đề: toán học, thống kê, khoa học máy tính 
 • Loại tài trợ: Học bổng được tài trợ hoàn toàn

🌻 ĐIỀU KIỆN THAM GIA:

 • Sinh viên quốc tế, trừ công dân Hoa Kỳ
 • Những sinh viên mới tốt nghiệp nhận bằng muộn hơn tháng 12 năm 2023 có thể đăng ký RIPS 2024.
 • Ứng viên phải ít nhất 18 tuổi.
 • Các ứng viên từ khắp nơi trên thế giới đều đủ điều kiện tham gia chương trình.
 • Ứng viên phải là sinh viên đại học hoặc mới tốt nghiệp.

🌻 QUYỀN LỢI:

 • Chi phí trợ cấp $4,200
 • Chi phí trợ cấp đi lại
 • Chi phí nhà ở và bữa ăn trong khuôn viên trường
 • Chi phí tham quan địa điểm với nhà tài trợ (cần xác nhận)
 • Chi phí hỗ trợ một phần có giới hạn cho việc di chuyển tới các hội nghị chọn lọc trong tương lai
 • Tài trợ visa cho sinh viên quốc tế được lựa chọn.

🌻 HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ:

 • Ứng viên phải nộp hồ sơ trực tuyến thông qua trang web chính thức: TẠI ĐÂY
 • Hồ sơ bao gồm: Sơ yếu lý lịch/CV, bảng điểm, 2 thư giới thiệu
 • Tất cả các thông tin cần điền đầy đủ và chính xác.
 • Người nộp đơn sẽ nhận được thông báo nộp hồ sơ sau khi hoàn thành mẫu đơn.

🌻 THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • Email: mathprograms@ams.org
 • Website: mathprograms.org/db
 • Hotline: 800-321-4267, máy lẻ 4060

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-toan-phan-ngan-han-rips-la-ve-cac-du-an-doanh-nghiep-2024-s23297.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17018

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network