Deadline: 31/12/2024

Khóa Học Online Về Khoa Học Máy Tính – Cung Cấp Bởi Đại Học Harvard

Đây là CS50x, phần giới thiệu của Đại học Harvard về các doanh nghiệp trí tuệ về khoa học máy tính và nghệ thuật lập trình dành cho các chuyên ngành cũng như không chuyên ngành, có hoặc không có kinh nghiệm lập trình trước đó. Là khóa học đầu vào do David J. Malan giảng dạy, CS50x dạy học sinh cách suy nghĩ theo thuật toán và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Các chủ đề bao gồm trừu tượng hóa, thuật toán, cấu trúc dữ liệu, đóng gói, quản lý tài nguyên, bảo mật, công nghệ phần mềm và phát triển web. Các ngôn ngữ bao gồm C, Python, SQL và JavaScript cộng với CSS và HTML. Các bộ vấn đề lấy cảm hứng từ các lĩnh vực sinh học, mật mã, tài chính, pháp y và trò chơi trong thế giới thực. Phiên bản CS50x trong khuôn viên trường, CS50, là khóa học lớn nhất của Harvard. 

Khi hoàn thành bài học trong chín bài tập lập trình và dự án cuối cùng, bạn sẽ đủ điều kiện nhận chứng chỉ. Đây là khóa học có nhịp độ riêng – bạn có thể học CS50x theo lịch trình của riêng mình.

📌 THÔNG TIN CHUNG:

 • Nền tảng: edX
 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Thời lượng: 11 tháng
 • Người hướng dẫn: David J. Malan, Doug Lloyd và Brian Yu

📌 QUYỀN LỢI:

 • Hiểu biết sâu rộng và sâu sắc về khoa học máy tính và lập trình
 • Cách tư duy thuật toán và giải quyết vấn đề lập trình hiệu quả
 • Các khái niệm như trừu tượng hóa, thuật toán, cấu trúc dữ liệu, đóng gói, quản lý tài nguyên, bảo mật, công nghệ phần mềm và phát triển web
 • Làm quen với một số ngôn ngữ, bao gồm C, Python, SQL và JavaScript cùng với CSS và HTML
 • Cách tham gia vào một cộng đồng sôi động gồm những người học có cùng chí hướng từ mọi cấp độ kinh nghiệm
 • Cách phát triển và trình bày dự án lập trình cuối cùng với đồng nghiệp của bạn

📌 THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • Website: https://online-learning.harvard.edu/catalog

Nguồn: https://ivolunteer.vn/khoa-hoc-online-ve-khoa-hoc-may-tinh-cung-cap-boi-dai-hoc-harvard-s24031.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17027

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network