Deadline: 11/09/2024

Khóa Học Online Hướng Dẫn Sử Dụng Python Cho Mục Đích Nghiên Cứu

Khóa học này thu hẹp khoảng cách giữa các khóa học cơ bản và nâng cao về Python. Mặc dù có rất nhiều khóa học Python giới thiệu tuyệt vời nhưng hầu hết đều không đủ sâu để bạn áp dụng các kỹ năng Python của mình vào các dự án nghiên cứu. Trong khóa học này, sau lần đầu tiên xem xét kiến ​​thức cơ bản về Python 3, chúng ta tìm hiểu về các công cụ thường được sử dụng trong môi trường nghiên cứu.

Bằng cách kết hợp phần giới thiệu có hướng dẫn và khám phá chuyên sâu độc lập hơn, bạn sẽ thực hành các kỹ năng Python mới của mình với nhiều nghiên cứu điển hình khác nhau được chọn dựa trên bề rộng khoa học và phạm vi bao quát các tính năng Python khác nhau của chúng.

Khóa học này bao gồm các bài đánh giá đã được sửa đổi và một mô-đun mới về học máy.

📌 THÔNG TIN CHUNG:

 • Nền tảng: edX
 • Hình thức: Online
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh
 • Trình độ: Trung cấp
 • Thời gian hoàn thành: 1 năm
 • Người hướng dẫn: Jukka-Pekka Onnela

 📌 NỘI DUNG ĐÀO TẠO:

 • Bài 1: Khái niệm cơ bản về Python
 • Bài 2: Công cụ nghiên cứu Python
 • Bài 3: Nghiên cứu điển hình
 • Bài 4: Học thống kê

📌 QUYỀN LỢI:

 • Hiểu rõ về khái niệm cơ bản về lập trình Python 3 (đánh giá)
 • Sử dụng thành thạo các công cụ Python (ví dụ: mô-đun NumPy và SciPy) cho các ứng dụng nghiên cứu
 • Áp dụng các công cụ nghiên cứu Python vào thực tế

📌 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

📌 THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 • Website: https://online-learning.harvard.edu/catalog

Nguồn: https://ivolunteer.vn/khoa-hoc-online-huong-dan-su-dung-python-cho-muc-dich-nghien-cuu-s24030.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17026

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network