Deadline: All year round

Khóa Học Miễn Phí Cấp Độ Cơ Bản Cho Những Bạn Cần Biết Tiếng Anh Phổ Biến Giao Tiếp Nơi Làm Việc

Trong môi trường chuyên nghiệp, chúng ta thường phải đối mặt với nhu cầu ứng phó phù hợp tùy theo tình huống yêu cầu, cho dù nó liên quan đến các tình huống trong cuộc sống hàng ngày hay nơi làm việc.

Khóa học này được thiết kế để cung cấp cho người lao động các công cụ ngôn ngữ giúp giao tiếp cơ bản tại nơi làm việc trở nên dễ dàng hơn. Bằng cách này, sinh viên sẽ có thể mở rộng vốn từ vựng và ngữ pháp bằng tiếng Anh, từ đó nâng cao giá trị và kỹ năng chuyên môn của mình, đồng thời góp phần vào cả sự nghiệp và trong hoạt động xã hội.

📌 THÔNG TIN CHUNG:

 • Nền tảng: Coursera
 • Hình thức: Online
 • Cấp độ: Cơ bản
 • Thời gian hoàn thành: 8 giờ
 • Thời gian linh hoạt

📌 BÀI HỌC:

 • Giới thiệu về Tiếng Anh giao tiếp phổ biến tại nơi làm việc
 • Bài 1: Ngôn ngữ hàng ngày trong công việc
 • Bài 2: Ngôn ngữ khi trả lời một cuộc điện thoại
 • Bài 3: Ngôn ngữ dùng khi chuẩn bị cho một cuộc họp
 • Bài 4: Cách để nêu ý kiến sau các cuộc gặp, cuộc họp

📌 QUYỀN LỢI:

 • Nhận chứng chỉ sau khóa học
 • Biết các từ vựng, ngữ pháp cơ bản
 • Tăng giá trị chuyên môn cho bản thân

📌 ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC: TẠI ĐÂY

Nguồn: https://ivolunteer.vn/khoa-hoc-mien-phi-cap-do-co-ban-cho-nhung-ban-can-biet-tieng-anh-pho-bien-giao-tiep-noi-lam-viec-s23895.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=16877

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network