Deadline: 21/08/2024

Khóa Học Áp Dụng Khoa Học Dữ Liệu Vào Nghiên Cứu Văn Học Từ Đại Học Harvard

Với các công cụ khoa học dữ liệu, giờ đây chúng ta có thể khám phá và phân tích các hồ sơ văn hóa của con người ở quy mô chưa từng có. Khóa học này sẽ giúp bạn trích xuất thông tin chi tiết từ hàng nghìn tài liệu cùng một lúc, sử dụng siêu dữ liệu để tập trung vào thông tin phù hợp nhất và trực quan hóa kết quả của bạn để hiểu sâu hơn. Bạn sẽ học được cách xây dựng một công cụ tìm kiếm phù hợp với nghiên cứu học thuật và tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản về phân tích văn bản, những điều cần thiết cho ngành nhân văn với sự trợ giúp của kỹ thuật số.

📌 THÔNG TIN CHUNG

 • Nền tảng : Edx
 • Hình thức : Online
 • Ngôn ngữ : Tiếng Anh
 • Học phí: Miễn phí
 • Thời lượng: 2 – 3 tiếng/ 1 tuần
 • Thời gian khóa học: 12/10/2023 – 21/08/2024
 • Có giấy chứng nhận khi hoàn thành khóa học

📌 NỘI DUNG KHÓA HỌC

 • Từ văn bản đến dữ liệu – Phương pháp tính toán trong nhân văn
 • Lấy dữ liệu
 • Xử lý văn bản và siêu dữ liệu
 • Phân tích văn bản cơ bản
 • Phân tích văn bản nâng cao
 • Tìm kiếm ý tưởng và kết thúc các dự án kỹ thuật số

📌LỢI ÍCH KHI THAM GIA KHÓA HỌC

 • Hiểu phương pháp kỹ thuật số nào phù hợp nhất để phân tích một cách có ý nghĩa cơ sở dữ liệu văn bản lớn
 • Xác định các nguồn lực cần thiết để hoàn thành các dự án kỹ thuật số phức tạp và tìm hiểu về những hạn chế có thể có của chúng
 • Tạo bộ dữ liệu nâng cao bằng cách thu thập dữ liệu trang web, xác định bộ ký tự và tiêu chí tìm kiếm cũng như sử dụng API
 • Tải xuống các tập dữ liệu hiện có và tạo các tập dữ liệu mới bằng cách thu thập các trang web và sử dụng API
 • Phân tích hàng nghìn cuốn sách bằng các phương pháp kỹ thuật số như mô hình hóa chủ đề, mô hình vectơ và tìm kiếm khái niệm
 • Áp dụng những kiến thức đã học vào các bài phát biểu đương đại, báo chí, có thể là cả các tác phẩm nghệ thuật.
 • Áp dụng những phương pháp phân tích vào các tác phẩm triết học, văn bản tôn giáo, hồ sơ chính trị và lịch sử – tài liệu từ nhiều lĩnh vực nghiên cứu nhân văn.

📌 LƯU Ý:

 • Tài liệu miễn phí có giá trị sử dụng đến ngày 21/05/2024
 • Các bài tập và bài kiểm tra sẽ KHÔNG được chấm điểm

📌 ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC: TẠI ĐÂY

Nguồn: https://ivolunteer.vn/khoa-hoc-ap-dung-khoa-hoc-du-lieu-vao-nghien-cuu-van-hoc-tu-dai-hoc-harvard-s24035.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17031

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network