Deadline: ASAP

Học Bổng Toàn Phần Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) 2024

Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) là chương trình phát triển cho giới trẻ được Hitachi Asia tổ chức một lần mỗi hai năm, và mỗi lần sẽ tạo cho 32 lãnh đạo sinh viên từ 8 quốc gia Châu Á khác nhau (bao gồm Việt Nam) được tụ họp, thảo luận về các vấn đề trong khu vực và toàn cầu (sống xanh, chất lượng giáo dục, bình đẳng giới, sản xuất và tiêu thụ có trách nhiệm,…) với các cán bộ nhà nước, lãnh đạo trong doanh nghiệp, đại diện các trường/viện hay các tổ chức phi chính phủ. Ứng viên được chọn tham gia sẽ được Hitachi tài trợ tất cả các chi phí đi lại và ăn uống.

THÔNG TIN CHUNG:

 • Loại học bổng: học bổng toàn phần (ngắn hạn)
 • Đơn vị cung cấp: Hitachi Asia
 • Đối tượng: sinh viên ở các nước Châu Á được chọn (bao gồm Việt Nam)
 • Thời hạn diễn ra sự kiện: 23-26/07/2024
 • Thời hạn đăng ký: cuối tháng 4 (không rõ ngày nên ứng viên cứ nộp sớm cho yên tâm)
 • Địa điểm: Bali, Indonesia

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN: Các vấn đề trong khu vực và toàn cầu (sống xanh, chất lượng giáo dục, bình đẳng giới, sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm,…)

YÊU CẦU:

 • Đang sinh sống và học tập tại các nước có trong danh sách (bao gồm Việt Nam).
 • Tuân thủ các quy định: TẠI ĐÂY
 • Không tham gia vào các hành vi gây mất trật tự, lạm dụng hoặc đe dọa, quấy rối những người tham gia khác trong Dự án hoặc bên thứ ba; hành vi có tính chất phỉ báng hoặc xúc phạm người khác (ví dụ: sử dụng những lời nói xấu sắc tộc hoặc tôn giáo); và bất kỳ hành vi nào làm mất uy tín của Hitachi hoặc Sáng kiến ​​Lãnh đạo Trẻ của Hitachi.
 • Không đạo nhái ý tưởng từ bên thứ ba
 • Cung cấp các thông tin cá nhân cho tổ chức (họ tên, địa chỉ, thông tin liên lạc, bảng thành tích học tập, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã tiêm vắc-xin,…)

QUYỀN LỢI:

 • Toàn bộ chi phí sinh hoạt và ăn ở.
 • Cơ hội gặp mặt các đại diện trường/ viện hoặc các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực.

ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-toan-phan-hitachi-young-leaders-initiative-hyli-2024-s23877.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=16880

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network