Deadline: 01/06/2024

Học Bổng Từ Trường Đại Học Nam California Dành Cho Sinh Viên Trao Đổi Và Sinh Viên Sau Đại Học

Trường Đại học Nam California (University of Southern California), với đa dạng ngành học, là một trong những trường Đại học hàng đầu tại Hoa Kỳ. Hiện tại, trường đang dành học bổng USC Topping Scholarship cho sinh viên trao đổi (transfer student) và sinh viên sau đại học (graduate student).

📌THÔNG TIN CHUNG:

  • Học bổng Topping Scholarship dựa trên gói hỗ trợ tài chính USC của mỗi cá nhân, với tối đa là $10,000 mỗi năm học đối với sinh viên sau đại học và $5,500 mỗi năm học đối với sinh viên chưa tốt nghiệp đại học.
  • Hạn chót ứng tuyển học bổng: 11:59 (theo giờ PDT), 01/06/2024

📌YÊU CẦU:

  • Ứng viên phải đăng ký nhập học USC trong một chương trình học tại trường (cùng năm dương lịch với thời hạn nhận Học bổng) với tư cách đăng ký là sinh viên trao đổi (transfer student) hoặc sinh viên sau đại học (graduate student).
  • Có nhu cầu tài chính (financial need).
  • Đủ điều kiện nhận viện trợ theo nhu cầu (need-based aid) ở Hoa Kỳ (phải nộp đơn FAFSA hoặc Dream Act)
  • Thể hiện nhận thức cộng đồng.

📌HƯỚNG DẪN NỘP ĐƠN:

1. Người ứng tuyển cần nộp: một đơn ứng tuyển trực tuyến (online application), một thư giới thiệu (letter of recommendation), một loạt câu hỏi về tự truyện bản thân (autobiography questions).

2. Phần tự truyện (autobiography) của người ứng tuyển phải bao gồm những mô tả và giải thích về trải nghiệm của bản thân liên quan đến tiêu chí lựa chọn của trường (sáng kiến và thành tích, nhận thức cộng đồng, tình trạng first-generation college student, nỗ lực tình nguyện và mục tiêu khi học tại trường Đại học Nam California). Cần đề cập chi tiết các chủ đề này, với tối đa 500 từ/chủ đề: 

  • Tóm tắt tiểu sử và kinh nghiệm cá nhân của người ứng tuyển.
  • Mô tả nhận thức cộng đồng của người ứng tuyển và cam kết đối với sự tham gia cộng đồng (community involvement).
  • Mô tả điều mà người ứng tuyển mong muốn theo đuổi và đạt được khi học tại trường.

3. Cần xác định người sẽ viết thư giới thiệu cho người ứng tuyển. Khi hoàn tất đơn ứng tuyển, người ứng tuyển sẽ được yêu cầu gửi thông tin liên hệ cho người giới thiệu này. Khi đánh dấu “complete” bước này, một email sẽ ngay lập tức được gửi đến người giới thiệu để họ có thể viết thư hỗ trợ (letter of support) cho người ứng tuyển.

4. Người ứng tuyển sẽ được thông báo qua e-mail sau khi người giới thiệu tải thư giới thiệu lên. Trong tối thiểu 1 tuần trước thời hạn, nếu không nhận được email xác nhận, người ứng tuyển cần liên hệ với người giới thiệu.

5. Sẽ không thể thay đổi một khi đơn ứng tuyển học bổng đã được nộp cùng với chữ ký điện tử của người ứng tuyển. Người ứng tuyển cần nhấn ‘submit’ để nộp đơn ứng tuyển. Đơn ứng tuyển có thể được ‘submit’ trước khi thư giới thiệu của người ứng tuyển hoàn tất.

📌CHI TIẾT THÔNG TIN: XEM TẠI ĐÂY

📌THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-tu-truong-dai-hoc-nam-california-danh-cho-sinh-vien-trao-doi-va-sinh-vien-sau-dai-hoc-s24202.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17112

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network