Deadline: 15/09/2024

Học Bổng Bậc Đại Học Và Sau Đại Học Của Trung Tâm Hợp Tác Và Giáo Dục Ngôn Ngữ

Để đáp ứng nhu cầu quốc tế ngày càng tăng đối với giáo viên ngôn ngữ Trung Quốc, tạo điều kiện cho giáo dục ngôn ngữ Trung Quốc trên khắp thế giới và hỗ trợ sự phát triển chuyên nghiệp của giáo viên tiếngTrung , Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ và Hợp tác (CLEC) đã thành lập học bổng dành cho các giáo viên ngôn ngữ Trung Quốc quốc tế. Chương trình này cam kết đào tạo giáo viên dạy tiếng Trung tại địa phương, giáo viên dự bị, các chuyên gia dạy tiếng Trung hàng đầu, v.v. Học bổng tài trợ cho hai loại hoạt động: chương trình cấp bằng và học tập ngắn hạn tại Trung Quốc.

🌻THÔNG TIN CHUNG

 • Loại học bổng: Bán phần, Toàn phần
 • Hệ đào tạo: Thạc sĩ, Tiến sĩ
 • Nhà cung cấp: Trung tâm hợp tác và giáo dục ngôn ngữ
 • Hạn chót đăng ký: 15/9/2024

🌻MÔ TẢ

 • Học bổng cho bằng tiến sĩ về ngôn ngữ Trung Quốc
  • Chương trình bắt đầu vào tháng 9 năm 2024 và học bổng được cung cấp tối đa bốn năm học.
  • Ứng viên sẽ có bằng thạc sĩ giảng dạy Trung Quốc như một ngôn ngữ nước ngoài, ngôn ngữ học, giáo dục ngôn ngữ Trung Quốc quốc tế hoặc các ngành liên quan đến giáo dục.
  • Ứng viên sẽ có điểm tối thiểu 200 trong bài kiểm tra HSK (Cấp 6) và 60 trên bài kiểm tra HSKK (cấp trung gian).
  • Kiểm tra HSKK (Cấp độ nâng cao), ưu tiên sẽ được dành cho những người nộp đơn có thể cung cấp hợp đồng lao động với một tổ chức giảng dạy sau khi hoàn thành nghiên cứu của họ ở Trung Quốc hoặc bằng chứng cho cùng một hiệu lực.
 • Học bổng cho bằng thạc sĩ về ngôn ngữ Trung Quốc
  • Chương trình bắt đầu vào tháng 9 năm 2024 và học bổng được cung cấp tối đa hai năm học.
  • Ứng viên sẽ có bằng cử nhân. Ứng viên sẽ có điểm tối thiểu 210 trong bài kiểm tra HSK (cấp 5) và 60 trong bài kiểm tra HSKK (cấp trung gian).
  • Ưu tiên sẽ được trao cho các ứng viên có thể cung cấp hợp đồng lao động với một tổ chức giảng dạy sau khi hoàn thành nghiên cứu của họ ở Trung Quốc hoặc bằng chứng cho cùng một hiệu lực.

🌻YÊU CẦU

 • Là một công dân không phải người Trung Quốc
 • Thân thiện với Trung Quốc, không có tiền án, tuân thủ luật pháp và quy định của Trung Quốc và các quy tắc và quy định của tổ chức 
 • Có sức khỏe thể chất và tinh thần tốt, có thể học tập tốt và hành vi tốt
 • Quan tâm đến giáo dục ngôn ngữ Trung Quốc và công việc liên quan
 • Ở độ tuổi từ 16 đến 35 tuổi vào ngày 1 tháng 9 năm 2024. Giới hạn tuổi tối đa đối với giáo viên Trung Quốc tại chức có thể được mở rộng lên 45, nhưng những người xin học bổng cho bằng cử nhân sẽ trẻ hơn 25 trường hợp.

🌻THÔNG TIN CHI TIẾT: TẠI ĐÂY

🌻CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ: TẠI ĐÂY

🌻THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Nguồn: https://ivolunteer.vn/hoc-bong-bac-dai-hoc-va-sau-dai-hoc-cua-trung-tam-hop-tac-va-giao-duc-ngon-ngu-s24465.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17215

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network