Deadline: 01/03/2024

Chương Trình Học Bổng Wells Mountain Initiative WMI 2024 Mở Đơn Đăng Ký

📌GIỚI THIỆU CHUNG

WMI là quỹ từ thiện công cộng có trụ sở tại Bristol, Vermont, Hoa Kỳ, đã được Sở Thuế vụ Hoa Kỳ phê duyệt.

Học bổng thường được cấp trong suốt toàn bộ thời gian học; tuy nhiên, người nhận phải duy trì điểm số tốt, tham gia dịch vụ cộng đồng và đáp ứng thời hạn của WMI về việc nộp bản sao chính thức về điểm trường/khóa học, hoàn thành báo cáo học kỳ.

📌THỜI HẠN ĐĂNG KÝ: 01/12/2023 – 01/03/2024

📌ĐIỀU KIỆN

 • Ứng viên lý tưởng của WMI – Một sinh viên, nam hay nữ, đến từ một quốc gia ở các nước đang phát triển
 • Hoàn thành chương trình giáo dục trung học với điểm từ loại giỏi đến xuất sắc
 • Từ 35 tuổi trở xuống vào ngày 1 tháng 3 năm 2024
 • Sẽ học tập tại đất nước của mình hoặc một quốc gia khác ở các nước đang phát triển
 • Đang theo đuổi bằng cử nhân hoặc bằng tốt nghiệp đầu tiên của mình
 • Sẽ được ghi danh vào một chương trình học có lợi cho cộng đồng và/hoặc đóng góp cho sự phát triển và tiến bộ liên tục của quê hương họ
 • Có kế hoạch sống và làm việc tại đất nước của mình sau khi tốt nghiệp
 • Đã thể hiện cam kết của mình trong việc đền đáp và đã làm tình nguyện trước khi nộp đơn
 • Có thể có học tập nhờ một số quỹ tài chính khác, nhưng sẽ không thể theo đuổi việc giáo dục sau trung học nếu không có hỗ trợ tài chính

📌LƯU Ý

 • Ứng viên được lựa chọn thông qua quy trình đánh giá chuyên sâu gồm nhiều bước. Các ứng viên được chọn sẽ được gửi qua email vào ngày 1 tháng 8. Tên của họ cũng sẽ được công bố trên trang chủ trang web và trang Facebook WMI. Những người không được chọn cũng sẽ được thông báo sau ngày 1 tháng 8.
 • Việc sử dụng các ý tưởng và nội dung không được công nhận do người khác tạo ra và sử dụng nội dung không được công nhận do Al tạo ra là đạo văn và đi ngược lại các chính sách cũng như lý tưởng của WMI. Bất kỳ ứng viên nào bị phát hiện đạo văn bài luận sẽ bị coi là không đủ điều kiện nhận học bổng.
 • Các thành viên gia đình của nhân viên WMI và của sinh viên WMI không được đăng ký.
 • Các sinh viên dự định học tập tại Hoa Kỳ, Canada, Úc, Anh hoặc Tây Âu sẽ không đủ điều kiện nhận Học bổng WMI

📌CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Có 2 cách đăng ký: Đăng ký trực tuyến hoặc gửi mail hồ sơ đăng ký đến phòng làm việc của WMI

Đăng ký trực tuyến

 • Bạn sẽ được chuyển hướng đến một cổng thông tin nơi bạn sẽ được yêu cầu tạo một tài khoản miễn phí (gồm tên người dùng và mật khẩu), điền thông tin và tải tài liệu lên. WMI thực sự khuyến khích bạn nên đăng ký trực tuyến vì nó sẽ mang lại cho bạn cơ hội lưu lại hồ sơ của mình và quay lại nhiều lần. Bạn cũng sẽ đảm bảo rằng đơn đăng ký của bạn, sau khi được gửi trực tuyến, sẽ được tiếp nhận và xem xét.
 • Các loại định dạng tệp được chấp nhận là: JPG, PNG, GIF, DOC, DOCX, PDF (phiên bản 10 hoặc mới hơn).
 • Đăng ký ngay tại đây

Gửi mail

 • Bạn sẽ cần in đơn đăng ký 2024 bên dưới (có sẵn vào ngày 1 tháng 12 năm 2023) và bạn có trách nhiệm điền rõ ràng và đính kèm tất cả các tài liệu hỗ trợ cần thiết trước khi gửi cho WMI. 
 • Đơn đăng ký phải được nhận trước ngày 1 tháng 3 năm 2024 tại văn phòng của WMI. Các đơn đăng ký đến sau ngày 1 tháng 3 năm 2024 sẽ không được xem xét. Điều này có nghĩa là bạn phải dành ít nhất ba tuần để gửi đơn đăng ký của mình từ nước ngoài đến WMI. 
 • Chỉ gửi một đơn đăng ký đã hoàn thành. Các thư không đầy đủ hoặc bổ sung có tài liệu hỗ trợ sẽ bị loại bỏ. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích ứng viên nộp đơn trực tuyến để đảm bảo hoàn chỉnh việc gửi đơn đăng ký. 
 • KHÔNG gửi email cho WMI về các đơn đăng ký đã hoàn thành có nhiều tệp đính kèm; WMI không chấp nhận đơn đăng ký được gửi qua email.

📌TÀI LIỆU CẦN THIẾT

Ứng viên được yêu cầu xuất trình các tài liệu sau:

 • Ảnh cá nhân 
 • Bài luận (chủ đề được nêu trong đơn đăng ký)
 • Đơn đăng ký 2024 
 • Bài luận cá nhân
 • Hai thư giới thiệu
 • Bảng điểm chính thức của các lớp từ trường trung học
 • Cách chấm điểm chính thức để mô tả điểm trung học
 • Bảng điểm chính thức của các lớp từ sau trung học  (nếu có)
 • Cách chấm điểm chính thức để mô tả điểm đại học
 • Kết quả chính thức từ kỳ thi quốc gia của bạn
 • Cách chấm điểm chính thức để mô tả điểm trong kỳ thi quốc gia của bạn

📌THÔNG TIN LIÊN HỆ

Email: info@wellsmountainitiative.org

Nguồn: https://ivolunteer.vn/chuong-trinh-hoc-bong-wells-mountain-initiative-wmi-2024-mo-don-dang-ky-s23344.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17009

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network