Deadline: 15/06/2024

Chính Thức Mở Đơn Tham Gia Trường Học V.Gen Về Đa Dạng, Công Bằng, Dung Hợp Và Tiếp Cận (D.E.I.A) 2024 Do Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ Tại Thành Phố Hồ Chí Minh Đồng Tổ Chức

V.Gen Network for Vietnam là một tổ chức cộng đồng phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục và Phát triển thanh niên được duy trì từ 2018 đến nay. V.Gen được tạo ra với mục đích xây dựng một môi trường trao đổi học thuật cho giới trẻ Việt Nam và các đối tượng đa dạng khác trên cả nước với các chuyên gia có tác động tích cực đến sự vận động phát triển của xã hội Việt Nam. Dự án góp phần nâng cao nhận thức của giới trẻ về các vấn đề xã hội Việt Nam và Thế giới, phát triển tư duy phản biện, đa chiều, tư duy nghiên cứu khoa học để giải thích và tìm giải pháp cho các vấn đề xã hội, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn.

📮 THÔNG TIN CHUNG

  • Đối tượng: Sinh viên, người đi làm và các nhóm đa dạng từ 18 tuổi trở lên.
  • Số lượng: 50.
  • Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Thời gian tổ chức: 02 – 06/7/2024.
  • Phí tham gia: Miễn phí.
  • Hạn chót đăng ký ứng tuyển: 23:59 – 15/6/2024.

📮 QUYỀN LỢI

  • Thấu hiểu hơn về những biến chuyển và nhận diện các hiện tượng xã hội trong cuộc sống dưới lăng kính DEIA.
  • Hướng tới môi trường hòa hợp, nơi sự đa dạng được tôn trọng, công bằng được đảm bảo, dung hợp không loại trừ và tiếp cận không rào cản. 
  • Mở ra cho bạn hành trình tìm hiểu sơ khởi về bản thân, cách chung sống và tương tác với cộng đồng, cũng như dấn thân vì xã hội một cách bền vững và ý nghĩa.

📮 ĐĂNG KÝ NGAY TẠI ĐÂY

📮 THÔNG TIN LIÊN HỆ

Nguồn: https://ivolunteer.vn/chinh-thuc-mo-don-tham-gia-truong-hoc-v-gen-ve-da-dang-cong-bang-dung-hop-va-tiep-can-d-e-i-a-2024-do-tong-lanh-su-quan-hoa-ky-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-dong-to-chuc-s24779.html

Shortlink: https://youthop.vn?p=17358

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network