Deadline: 17/07/2020

Zurich One Young World Scholarship 2021

Zurich One Young World Scholarship 2021 is welcoming Young talented and bright candidates across the world to attend one of the best fully-funded international conferences in Germany. The aim of the Zurich Scholarship is to broaden the horizon of the youngster by accelerating social impact. All delegates will get the chance to share their leadership experience with the world’s media and give the keynote speeches. All candidates will be counseled by humanitarian, influential political, and business leaders.

Zurich One Young World provides an opportunity for the candidates to interact, mentored, and challenged by the world’s leaders. Through active participation and social events, delegates get the chance to make lasting connections with the world’s best leaders. Among 190+ countries, 1800 young enthusiastic leaders will be gathering across well-known venues of the Munich to guide delegates. Munich has embedded with a variety of leisure opportunities, the center of innovation & research, quality of living, and broad cultural diversity. In various world-class science and technology institutes, students are enrolled for more than 120,000.

Zurich One Young World Scholarship’s mission is to motivate vulnerable people or leaders so that they can make a big difference in their community and protect themselves from risk. Moreover, transforming 1M lives by 2024 is the foreseeable purpose of the Zunich One Young World. In order to promote intergenerational dialogue, Zurich is empowering new leaders by polishing them. Participants would be prioritized if they have led or leading well-being, influential, or climate change programs.

Workshops taking place in One Young World Summit 2020-21 playing a crucial part in providing practical insights to the delegates regarding issues participants are passionate about. The most exciting part is that all selected participants of the Zurich Young world Summit will be the Ambassadors of One Young World. They will make a huge difference, accelerate initiatives with a new venture on returning back to their communities. Moreover, participants will be get undoing, media exposure, caucuses, and speaking engagements.

Brief Description

 • Host country: Germany
 • Location: Munich
 • Number of scholarship: 12 Fully-Funded Scholarships
 • Duration: 4-Days International conference in Germany
 • Date: 23 – 26 April 2021

Benifits

The benefits of the youth conference in Germany is given below:

 • Return tickets from home country to Germany.
 • Hotel Accommodation
 • Ground transportation
 • Can get access to other Zurich programs (personal development workshop, NEXT, and Zurich-led sessions)

Eligibility

 • All International candidates can apply.
 • Age should be between 18-30 years.
 • Enthusiastic and committed candidates.
 • Candidate has led or leading in the field of well-being, social inclusion, or climate change.

How to apply

Click on the Apply Now button below to proceed to the Zurich scholarship application form. The application form is very simple. You need to fill an online form and submit it. We suggest that before starting your application visit the official website for details.

Selection Criteria

 • Significant commitment to bring a positive change.
 • Capacity to be a good leader.
 • Ability to understand global issues.
 • Ability to apply practical knowledge in resolving community-based problems.

Application deadline

 • Applications for the Zurich One Young World Scholarship 2021 would be submitted online before 17 July 2020.

Học bổng Zurich One Young World 2021

Học bổng Zurich One Young World 2021 đang chào đón các ứng cử viên trẻ tài năng và sáng giá trên toàn thế giới tham dự một trong những hội nghị quốc tế được tài trợ đầy đủ nhất ở Đức. Mục đích của học bổng Zurich là mở rộng chân trời của người trẻ bằng cách tăng tốc tác động xã hội. Tất cả các đại biểu sẽ có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo của họ với các phương tiện truyền thông thế giới và đưa ra các bài phát biểu quan trọng. Tất cả các ứng cử viên sẽ được tư vấn bởi các nhà lãnh đạo nhân đạo, có ảnh hưởng chính trị và kinh doanh.

Zurich One Young World tạo cơ hội cho các ứng viên tương tác, cố vấn và thách thức bởi các nhà lãnh đạo thế giới. Thông qua sự tham gia tích cực và các sự kiện xã hội, các đại biểu có cơ hội tạo mối liên hệ lâu dài với các nhà lãnh đạo giỏi nhất thế giới. Trong số hơn 190 quốc gia, 1800 nhà lãnh đạo trẻ nhiệt tình sẽ tập trung tại các địa điểm nổi tiếng của Munich để hướng dẫn các đại biểu. Munich đã gắn liền với nhiều cơ hội giải trí, trung tâm đổi mới & nghiên cứu, chất lượng cuộc sống và sự đa dạng văn hóa rộng lớn. Trong các viện khoa học và công nghệ đẳng cấp thế giới khác nhau, sinh viên được ghi danh cho hơn 120.000.

Nhiệm vụ của học bổng Zurich One Young World Scholarship là để thúc đẩy những người hoặc nhà lãnh đạo tiềm năng để họ có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cộng đồng của họ và bảo vệ bản thân khỏi rủi ro. Hơn nữa, mang đến thay đổi tích cực cho 1 triệu người vào năm 2024 là mục đích của One Young World. Để thúc đẩy đối thoại giữa các thế hệ, Zurich đang trao quyền cho các nhà lãnh đạo mới bằng cách đào tạo họ. Những người tham gia sẽ được ưu tiên nếu họ đã lãnh đạo hoặc lãnh đạo các chương trình hạnh phúc, có ảnh hưởng hoặc biến đổi khí hậu.

Hội thảo diễn ra trong Hội nghị thượng đỉnh thế giới trẻ Young 2020-21 đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp những hiểu biết thực tế cho các đại biểu về các vấn đề mà người tham gia rất say mê. Điều thú vị nhất là tất cả những người tham gia được lựa chọn của Hội nghị thượng đỉnh thế giới trẻ Zurich sẽ là Đại sứ của một thế giới trẻ. Họ sẽ tạo ra một sự khác biệt lớn, đẩy nhanh các sáng kiến ​​với một liên doanh mới về việc trở lại cộng đồng của họ. Hơn nữa, những người tham gia sẽ được hoàn tác, tiếp xúc với truyền thông, họp kín và tham gia nói chuyện.

Tổng quan về học bổng

 • Quốc gia: Đức
 • Tổ chức: Học bổng Zurich One Young World
 • Địa điểm: Munich
 • Số lượng học bổng: 12 Học bổng được tài trợ hoàn toàn
 • Thời lượng: Hội thảo quốc tế 4 ngày tại Đức
 • Ngày: 23 – 26 tháng 4 năm 2021

Lợi ích

Những lợi ích của hội nghị thanh niên ở Đức được đưa ra dưới đây:

 • Vé máy bay khứ hồi đến Đức
 • Chỗ ở khách sạn
 • Di chuyển đường bộ
 • Có thể truy cập vào các chương trình khác của Zurich (hội thảo phát triển cá nhân, NEXT và các phiên do Zurich dẫn đầu)

Điều kiện tham gia

 • Tất cả các ứng cử viên quốc tế có thể áp dụng.
 • Tuổi nên từ 18-30 tuổi.
 • Ứng viên nhiệt tình và tận tâm.
 • Ứng cử viên đã dẫn đầu hoặc dẫn đầu trong lĩnh vực hạnh phúc, hòa nhập xã hội hoặc biến đổi khí hậu.

Quy trình đăng ký

Nhấp vào nút Đăng ký ngay bên dưới để tiếp tục với mẫu đơn xin học bổng Zurich. Bạn cần điền vào một mẫu đơn trực tuyến và gửi nó. Trước khi bắt đầu đăng ký, bạn nên truy cập trang web chính thức để biết chi tiết.

Tiêu chí lựa chọn

 • Cam kết đáng kể mang lại một sự thay đổi tích cực.
 • Năng lực để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi.
 • Có khả năng hiểu các vấn đề toàn cầu.
 • Có khả năng áp dụng kiến ​​thức thực tế trong việc giải quyết các vấn đề dựa vào cộng đồng.

Hạn cuối: Đơn xin học bổng Zurich One Young World 2021 sẽ được nộp trực tuyến trước ngày 17 tháng 7 năm 2020.

Apply now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *