World Forum for Democracy 2020, France – FULLY FUNDED

The World Forum for Democracy is a unique platform for political decision-makers and activists to debate solutions to key challenges for democracies worldwide. By identifying and analysing experimental initiatives and practices, the Forum highlights and encourages democracy innovations at the grassroots and their transfer on a systemic level in order to strengthen the foundations of democratic societies.

Brief Description

  • Fully Funded
  • Dates: November 16-18, 2020
  • Location: Strasbourg, France
  • Deadline: 30 June 2020

Diễn đàn Dân chủ thế giới tại Pháp, 2020

Diễn đàn Dân chủ Thế giới mở ra một không gian để các nhà hoạch định chính trị và các nhà hoạt động tranh luận về các giải pháp cho những thách thức chính đối với các nền dân chủ trên toàn thế giới. Bằng cách xác định và phân tích các sáng kiến và thực tiễn thử nghiệm, Diễn đàn nhấn mạnh và khuyến khích đổi mới dân chủ ở cơ sở và chuyển giao của họ ở cấp độ hệ thống để tăng cường nền tảng của các xã hội dân chủ.

Tổng quan học bổng

  • Tài trợ toàn phần
  • Thời gian: 6-18 tháng 11 năm 2020
  • Địa điểm: Strasbourg, Pháp
  • Hạn chót: 30 tháng 6 năm 2020

Download brochure info
Official website

 

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...