Học Bổng Thạc Sĩ Dành Cho Các Nước Có Thu Nhập Thấp Và Trung Bình

Chương trình học bổng Wellcome Trust  cung cấp cơ hội đào tạo bậc Thạc Sĩ cho công nhân các nước thuộc khu vực có thu nhập thấp và trung bình, học tập và sinh sống tại Vương Quốc Anh, giá trị học bổng lên tới 120.000 bảng Anh

Deadline: 13/04/2021

Mức tài trợ: 120.000 bảng Anh bao gồm tiền lương, chi phí sinh viên, lệ phí và chi phí nghiên cứu

Thời gian tài trợ: 30 tháng (12 tháng giảng dạy khóa học Thạc sĩ và 18 tháng cho dự án nghiên cứu)

Điều kiện

  • bạn là công dân của một quốc gia có thu nhập thấp hoặc trung bình (có Việt Nam)
  •  nghiên cứu đề xuất của bạn tập trung vào ưu tiên sức khỏe ở một quốc gia có thu nhập thấp hoặc trung bình
  • bạn có tài trợ từ một tổ chức chủ trì đủ điều kiện ở một quốc gia có thu nhập thấp hoặc trung bình ngoài Trung Quốc đại lục.

Ngoài ra, Wellcome Trust còn có những loại học bổng khác dành cho nhiều đối tượng khác nhau, chi tiết các bạn xem tại trang chủ của chương trình

Chi tiết chương trình https://wellcome.org/grant-funding/schemes/international-masters-fellowships

 

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2694

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network