Học Bổng Toàn Phần Thạc SĨ Chính Phủ Bỉ VLIR-UOS Năm 2021-2022

Học bổng VLIR-UOS  năm học 2021-2022 tại Flanders tạo điều kiện giúp bạn theo học một trong 15 chương trình đào tạo thạc sĩ tại Bỉ,  được giảng dạy bằng tiếng Anh tại một trong 5 trường đại học vùng Flanders, được xếp hạng trong số những trường tốt nhất ở châu Âu.

Yêu cầu

 • Quốc tịch và Quốc gia cư trú: ứng cử viên phải là công dân và cư dân của một trong những quốc gia trong danh sách của VLIR-UOS (có Việt Nam) tại thời điểm nộp đơn.
 • Tuổi: Độ tuổi tối đa cho ứng viên ICP là 35 tuổi đối với thạc sĩ và 40 tuổi đối với thạc sĩ nâng cao. Ứng cử viên không quá độ tuổi này vào ngày 1 tháng 1 của năm tiếp nhận.
 • Nền tảng và kinh nghiệm chuyên môn: VLIR-UOS ưu tiên cho các ứng cử viên đang làm việc trong các tổ chức học thuật, viện nghiên cứu, chính phủ, kinh tế xã hội hoặc NGO. Vì vậy, nếu bạn chưa làm việc trong môi trường trên bạn có thể bày tỏ mong muốn phát triển sự nghiệp tại các nơi này. Các ứng viên làm việc trong lĩnh vực lợi nhuận hoặc ứng viên mới tốt nghiệp và không có kinh nghiệm làm việc vẫn có cơ hội.
 • Khả năng đáp ứng với nguồn tài trợ VLIR-UOS khác: Học bổng trong chương trình BTP không tương thích với hỗ trợ tài chính trong dự án IUC- hoặc TEAM. Các ứng viên làm việc trong một trường đại học nơi các dự án như vậy đang được tổ chức nên chứng minh lời xác nhận của người lãnh đạo dự án rằng bộ phận mà ứng viên được tuyển dụng không tham gia vào dự án.
 • Các đơn xin học bổng VLIR-UOS trước đây: Một ứng viên chỉ có thể gửi một ứng dụng VLIR-UOS mỗi năm, bất kể loại chương trình nào.
 • Ứng viên chưa bao giờ nhận được học bổng từ chính phủ Bỉ để tham dự chương trình thạc sĩ hoặc tương đương hoặc chưa bao giờ đăng ký vào đại học Flemish để tham dự một chương trình thạc sĩ hoặc tương đương trước ngày 1 tháng 1 của năm tiếp nhận.

Lợi ích

 • Vé máy bay
 • Trợ cấp sinh hoạt: 1150 €/tháng
 • 100% học phí
 • Trợ cấp phí arrival và return: 700 €.
 • Phí đăng ký
 • Tiền bảo hiểm
 • Chi phí đi lại

Deadline : Still open

Thông tin chi tiết:

https://www.vliruos.be/en/scholarships/scholarships_in_flanders/scholarships_for_master_programmes_(icp)/114

Shortlink: https://youthop.vn?p=2639

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network