Virtual Internship eXperiences in Asia: Business and UN SDGs

Affordable, flexible, and meaningful online internships in Asia for students interested in business and sustainability careers.

The Virtual Internship experience (VIX) includes:

 • Guaranteed placement with an inspiring organization on meaningful, real-world projects that help students apply their competencies and develop new ones
 • Outstanding career development support delivered by successful global professionals, including Ivy League graduates
 • Enriching cultural content that immerses students in the local culture as much as physically possible in today’s virtual world! Think virtual tours, online Bollywood dance sessions, cooking classes, and much more! 

Students can add value to their resume and enjoy the flexibility of working 15 hours to 40 hours per week for eight weeks from anywhere on remote internship projects with inspiring companies and social enterprises that are making the world a better place! The internships are project-based and team-based and span a wide variety of industries and career fields. The syllabus can be shared with students or faculty in case students would like to apply for credit.

Start Date: Cohort starts every Monday.

Program Highlights

 • Guaranteed internship placement with a social enterprise in Asia in your field of interest
 • Attend an online course packed with lectures and inspiring content, such as virtual tours and workshops!
 • Receive Online Team Learning Assessment and Report by the Institute for Experiential Learning.
 • Receive Career Development Support: mentoring, résumé, review, reference letters, and a certificate of completion.
 • Receive full support before and during the internship as well as have access to an exclusive alumni network and LinkedIn Group.

Program Details

Learn all the nitty-gritty details you need to know

  • Locations: Online, India
  • Types & Subjects:
   • Animal Sciences
   • Art & Fine Arts
   • Biochemistry
   • Biomedical Science
   • Business
   • Civil Engineering
   • Communications
   • Computer Science
   • Creative Writing
   • Development
   • Ecology
   • Economics
   • Education
   • Electrical Engineering
   • Environmental Management
   • Environmental Studies
   • Fashion Business
   • Finance
   • Food Science & Nutrition
   • Graphic Design
   • Hospitality
   • Human Resources
   • Human Rights
   • Humanities
   • Information Systems
   • International Relations
   • International Trade
   • Journalism
   • Liberal Arts
   • Marketing, Advertising, & PR
   • Media
   • Music
   • Pharmaceuticals
   • Real Estate
   • Sales
   • Social Sciences
   • Social Work
   • Sustainable Development
   • Technology
   • Tourism
   • Web Design
   • Women’s Studies

 

 • Program Availability

 

  • Year(s) Offered: Year-Round
 • Age Requirement: Age Requirement Varies
 • Participation Guidelines: Worldwide
 • Cost in USD per week: Less than $100
 • Program Includes: 
  • Guaranteed internship placement with a social enterprise in Asia
  • Course on “Skills for Global Citizenship” (syllabus here)
  • Virtual Orientation and language workshops
  • Online Team Learning Assessment and Report by the Institute for Experiential Learning
  • Speaker series and workshops to complement the professional work experience (including enriching virtual tours!)
  • Weekly mentoring sessions throughout the program
  • Career Development Support: Resume review, reference letters, and certificate of completion
  • Access to the exclusive alumni network and LinkedIn Group
  • Full Support
 • Qualifications & Experience:
  • Language Skills Required: English
  • Experience Required: No
 • Application Procedures:
  • Letters of Reference
  • Online Application
  • Phone/Video Interview
  • Resume

APPLY NOW


[ONLINE] Kinh nghiệm thực tập ở châu Á: Kinh doanh và UN SDGs

Thực tập trực tuyến giá cả phải chăng, linh hoạt và có ý nghĩa ở châu Á cho sinh viên quan tâm đến sự nghiệp kinh doanh và sự nghiệp bền vững.

Trải nghiệm thực tập online (VIX) bao gồm:

 • Vị trí được đảm bảo với một tổ chức truyền cảm hứng về các dự án thực tế, có ý nghĩa giúp sinh viên áp dụng năng lực của mình và phát triển những dự án mới
 • Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp xuất sắc được cung cấp bởi các chuyên gia thành công đến từ toàn cầu, bao gồm cả sinh viên tốt nghiệp Ivy League
 • Làm phong phú nội dung văn hóa khiến sinh viên đắm chìm trong văn hóa địa phương càng nhiều càng tốt trong thế giới “ảo” ngày nay! Hãy nghĩ về các tour du lịch online/virtual, các buổi khiêu vũ Bollywood trực tuyến, các lớp học nấu ăn, và nhiều hơn nữa!

Sinh viên có thể thêm giá trị vào sơ yếu lý lịch của họ và tận hưởng sự linh hoạt khi làm việc 15 giờ đến 40 giờ mỗi tuần trong tám tuần từ bất cứ nơi nào trong các dự án thực tập từ xa với các công ty và doanh nghiệp xã hội truyền cảm hứng đang làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn! Thực tập là dựa trên dự án và dựa trên nhóm và trải rộng trên nhiều lĩnh vực và ngành nghề. Giáo trình có thể được chia sẻ với sinh viên hoặc giảng viên trong trường hợp sinh viên muốn xin bảng điểm/tính điểm/lưu lại cho chương trình thực tập này. 

Ngày bắt đầu: Đoàn hệ bắt đầu vào mỗi thứ Hai.

 

Chương trình nổi bật

 • Đảm bảo vị trí thực tập với một doanh nghiệp xã hội ở châu Á trong lĩnh vực bạn quan tâm
 • Tham dự một khóa học trực tuyến với các bài giảng và nội dung truyền cảm hứng, chẳng hạn như các chuyến tham quan và hội thảo online/virtual!
 • Nhận đánh giá và báo cáo học tập nhóm trực tuyến của Viện nghiên cứu kinh nghiệm.
 • Nhận hỗ trợ phát triển nghề nghiệp: cố vấn, sơ yếu lý lịch, đánh giá, thư giới thiệu và chứng chỉ hoàn thành.
 • Nhận hỗ trợ đầy đủ trước và trong quá trình thực tập cũng như có quyền truy cập vào mạng lưới cựu sinh viên độc quyền và Tập đoàn LinkedIn.

Chi tiết chương trình

Tìm hiểu tất cả các chi tiết “khó chịu” mà bạn cần biết

 • Địa điểm: Trực tuyến, Ấn Độ
 • Các loại & môn học:
  • Khoa học động vật
  • Nghệ thuật & Mỹ thuật
  • Hóa sinh
  • Khoa học y sinh
  • Kinh doanh
  • Công trình dân dụng
  • Truyền thông
  • Khoa học máy tính
  • Văn bản sáng tạo
  • Phát triển
  • Sinh thái học
  • Kinh tế học
  • Giáo dục
  • Kỹ thuật điện
  • Quản lý môi trường
  • Nghiên cứu môi trường
  • Kinh doanh thời trang
  • Tài chính
  • Khoa học thực phẩm & Dinh dưỡng
  • Thiết kế đồ họa
  • Phục vụ khách hàng
  • Nguồn nhân lực
  • Quyền con người
  • Nhân văn
  • Hệ thống thông tin
  • Quan hệ quốc tế
  • Thương mại quốc tế
  • Báo chí
  • Nghệ thuật tự do
  • Tiếp thị, quảng cáo và PR
  • Phương tiện truyền thông
  • Âm nhạc
  • Dược phẩm
  • Địa ốc
  • Bán hàng
  • Khoa học Xã hội
  • Công tác xã hội
  • Phát triển bền vững
  • Công nghệ
  • Du lịch
  • Thiết kế web
  • Nghiên cứu về phụ nữ
 • Năm cung cấp: quanh năm
 • Yêu cầu về độ tuổi: độ tuổi đa dạng
 • Hướng dẫn tham gia: toàn cầu
 • Chi phí tính bằng USD mỗi tuần: Dưới 100 đô la
 • Chương trình bao gồm:
  • Đảm bảo vị trí thực tập với một doanh nghiệp xã hội ở châu Á
  • Khóa học về “Kỹ năng cho công dân toàn cầu” (giáo trình tại đây)
  • Chương trình định hướng online và hội thảo ngôn ngữ
  • Báo cáo và đánh giá học tập nhóm trực tuyến của Viện nghiên cứu kinh nghiệm
  • Loạt diễn giả và hội thảo để bổ sung cho kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp (bao gồm cả các chuyến tham quan virtual phong phú!)
  • Các buổi cố vấn hàng tuần trong suốt chương trình
  • Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp: Tiếp tục xem xét, thư giới thiệu và chứng chỉ hoàn thành
  • Truy cập vào mạng lưới cựu sinh viên độc quyền và Tập đoàn LinkedIn
  • Hỗ trợ đầy đủ
 • Trình độ và kinh nghiệm:
  • Kỹ năng ngôn ngữ cần thiết: tiếng Anh
  • Yêu cầu kinh nghiệm: Không
 • Thủ tục đăng ký:
  • Thư giới thiệu
  • Nộp đơn online
  • Phỏng vấn qua điện thoại / video
  • Sơ yếu lý lịch

NỘP ĐƠN NGAY TẠI ĐÂY

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Internet Explorer Channel Network Nhà đẹp, Kênh homestay, Hostel, Villa, Resort, Khách sạn, Nhà Nghỉ

Shortlink: https://youthop.vn?p=2026

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network