Học Bổng Vingroup Young Talent Toàn Phần Tại Đại Học Singapore Management 2021

Học bổng Tài năng trẻ Vingroup là học bổng đầu tiên được thành lập tại Đại học Quản lý Singapore (SMU) nhằm hỗ trợ toàn bộ tài chính cho sinh viên Việt Nam theo học chương trình sau đại học tại SMU theo đuổi chương trình Thạc sĩ CNTT trong Kinh doanh (MITB) tại Đại học Quản lý Singapore. Đối với sinh viên Việt Nam theo học  MITB, học bổng bao gồm toàn bộ học phí, phí đăng ký, một số chi phí khác và trợ cấp sinh hoạt một phần trong suốt thời gian học tập.
Sau khi tốt nghiệp sẽ quay trở lại Việt Nam trong vòng một năm sau khi tốt nghiệp MITB và đóng góp cho ngành Khoa học và Công nghệ tại Việt Nam bằng cách làm việc hoặc phục vụ tại Việt Nam cho một trường đại học công lập / phi lợi nhuận tại Việt Nam hoặc một công ty thành viên của Nhà tài trợ bằng số năm họ nhận được từ học bổng từ Tập đoàn Vingroup.

Hạn nộp hồ sơ:

Ngày 31 tháng 12 năm 2020

Chương trình đăng kí:

Ứng viên có thể nộp hồ sơ xin học bổng Tài năng trẻ của Tập đoàn Vingroup để tham gia chương trình MITB và các chương trình thạc sĩ khác (Thạc sĩ Khoa học Máy tinh – Master of Science in Computing; Thạc sĩ về Hệ thống Thông tin – Master of Philosophy in Information System) và tiến sĩ (Tiến sĩ về Hệ thống Thông tin – PhD in Information Systems; Tiến sĩ về Khoa học Máy tính – PhD in Computer Science).

Giá trị học bổng:

  • 100% học phí
  • Một phần sinh hoạt phí và các loại chi phí khác

Tiêu chí nộp hồ sơ học bổng:

  • Chọn chương trình học toàn thời gian
  • Bậc học: thạc sĩ
  • Ngành học: công nghệ thông tin trong kinh doanh (Master of IT in Business)
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Kết quả học tập xuất sắc (được đánh giá bởi SMU)
  • Có năng lực và đam mê trong lĩnh vực nghiên cứu
  • Sẽ quay về Việt Nam để hỗ trợ cho đất nước

Link apply

https://admissions.smu.edu.sg/admissions/apply-now

Thông tin về học bổng

https://sis.smu.edu.sg/master-it-business/scholarship/vingroup-young-talent-scholarship

Shortlink: https://youthop.vn?p=2516

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network