[Việt Nam] Chương Trình Thực Tập Từ Xa Của SIT 

Deadline: 01/08/2021 

Giới thiệu chung: 

Đến với chương trình, bạn sẽ cơ hội thực tập với một tổ chức có trụ sở tại một trong ba thành phố lớn của Việt Nam: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng hoặc thủ đô Hà Nội. Thông qua đó, bạn sẽ nâng cao hiểu biết toàn diện về sự bất bình đẳng trong phát triển, những thách thức về tính bền vững và các vấn đề của phụ nữ địa phương và toàn cầu.

Điều kiện:  

  • Đang theo học năm hai tại đại học/cao đẳng với ngành học liên quan.
  • Có GPA tối thiểu 2.5/4.0.
  • Đóng lệ phí $1.950.

Trách nhiệm công việc: 

Dành 12-15 giờ/tuần cho những công việc tại dự án như tham gia các buổi hội thảo và bài giảng, các buổi họp với nhóm dự án và cố vấn, các buổi thuyết trình.

Quyền lợi: 

  • Được giới thiệu về bối cảnh văn hóa, xã hội và chính trị của Việt Nam, cũng như các chuẩn mực tại nơi làm việc và tại Việt Nam.
  • Hoàn thành khóa thực tập với một tổ chức cộng đồng địa phương, tổ chức phi chính phủ hoặc doanh nghiệp.
  • Phát triển kỹ năng giao tiếp đa văn hóa, chuyên nghiệp.
  • Được phản ánh và đánh giá hàng tuần với giám đốc học tập.

Đăng ký tại đây

Xem thêm thông tin tại đây 

——————————————————————-

BY Thiên Phúc © YouthOp.vn  

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Shortlink: https://youthop.vn?p=8483

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network