[USA] Học Bổng Toàn Phần Bậc Cử Nhân Tại Trường Đại Học Wisconsin–Madison 2021

Được thành lập vào năm 1848, Đại học Wisconsin – Madison là trường đại học công lập tốt nhất và nổi bật nhất tại Hoa Kỳ. Nó cung cấp 136 chương trình đại học, 148 bằng thạc sĩ, và 120 chương trình tiến sĩ. Tại trường đại học này, sinh viên sẽ tiếp thu rất nhiều điều cũng như cơ hội việc làm. Họ cũng sẽ được tiếp cận với nhiều môi trường nghề nghiệp khác nhau và các kỹ năng học tập xuất sắc, để áp dụng nó vào các đánh giá của họ và trong công việc.

Hạn nộp hồ sơ: ngày 8 tháng 2 năm 2021

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Wisconsin – Madison
 • Bộ phận: NA
 • Cấp độ khóa học: Đại học
 • Giải thưởng: Thay đổi
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số giải thưởng: 6
 • Quốc tịch: quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Hoa Kỳ

Đủ điều kiện

 • Quốc gia đủ điều kiện: Sinh viên đến từ các quốc gia ở Châu Phi, Caribe, Châu Mỹ Latinh, Nam và Đông Nam Á.
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Chương trình cấp bằng đại học sẽ được cấp bằng bất kỳ môn học nào do trường đại học cung cấp.
 • Tiêu chí được chấp nhận: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí sau: Học giả King-Morgridge sẽ đến từ các quốc gia ở Châu Phi, Caribe, Châu Mỹ Latinh, Nam và Đông Nam Á. Thí sinh phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT với học lực khá trở lên.

Làm thế nào để đăng ký

 • Cách đăng ký: Để được xem xét cho Chương trình Học bổng King-Morgridge, ứng viên phải nộp đơn đăng ký sinh viên năm nhất đại học để được nhập học vào Đại học Wisconsin Madison.
 • Tài liệu hỗ trợ: Bạn cần tải lên các tài liệu như hai bài luận và một thư giới thiệu bắt buộc.
 • Yêu cầu Nhập học: Những người được chọn phải cố gắng duy trì điểm trung bình tối thiểu 3.0 và phải đăng ký toàn thời gian.
 • Yêu cầu ngôn ngữ: Ứng viên năm nhất đến từ các quốc gia không nói tiếng Anh phải nộp điểm TOEFL hoặc IELTS trừ khi tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy cho tất cả các khóa học trong tất cả các năm trung học.

Những lợi ích:

Người nhận sẽ được tài trợ toàn bộ học phí và lệ phí, tiền ăn ở trong khuôn viên trường, bảo hiểm y tế, vé máy bay và một khoản chi tiêu cho các chi phí khác

Apply Now


Founded in 1848, the University of Wisconsin–Madison is the best and most prominent public university in the United States. It provides 136 undergraduate, 148 master’s degree,s, and 120 doctoral programs. In this university, students will acquire a lot of learning as well as job opportunities. They will also access to a wide variety of career settings and excellent study skills, to apply it in their assessments and on the job.

Application Deadline: February 8, 2021

Brief Description

 • University or Organization: University of Wisconsin–Madison
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate
 • Award: Varies
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: 6
 • Nationality: International
 • The award can be taken in the USA

Eligibility

 • Eligible Countries: Students from countries in Africa, the Caribbean, Latin American, South, and Southeast Asia.
 • Acceptable Course or Subjects: The undergraduate degree program will be awarded in any subject offered by the university.
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • King-Morgridge Scholars will hail from countries in Africa, the Caribbean, Latin American, South, and Southeast Asia.
 • Candidates must have a high school certificate with a good academic record.

How to Apply

 • How to Apply: To be considered for the King-Morgridge Scholars Program, candidates must submit an undergraduate freshman application for admission to the University of Wisconsin Madison.
 • Supporting Documents: You need to upload documents such as two essays and one required letter of recommendation.
 • Admission Requirements: Selected recipients should strive to maintain a minimum 3.0-grade point average and must be enrolled full time.
 • Language Requirement: Freshman applicants from non-English speaking countries must submit a TOEFL or IELTS score unless English was the language of instruction for all courses in all years of secondary school.

Benefits: 

Recipients will receive full funding of tuition and fees, on-campus room board, health insurance, airfare, and a stipend for miscellaneous expenses.

Apply Now

Shortlink: https://youthop.vn?p=2549

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network