Deadline: 15/07/2020

University of Bradford International MSc Scholarship in UK

If you can’t afford to pay for your education, then you have a beneficial opportunity to apply for the International MSc Scholarship funded by the University of Bradford.

The award is available for high performing aspirants from all countries who want to pursue the postgraduate degree in Applied Artificial Intelligence and Data Analytics.

The University of Bradford is a public research university located in the city of Bradford and manages two campuses based at Emm Lane and on Richmond Roa. This university attracts many students from around the world and maintains five faculties.

Why study at the University of Bradford? The university offers a range of support services to help you while you study and prepare you for a career anywhere in the world. Here students can enjoy innovative learning environments and new entertainment venues and research spaces.

Application Deadline: July 15, 2020

Brief Description

 • University or Organization: University of Bradford
 • Department: NA
 • Course Level: Masters degree
 • Award:  £10,000
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: 15
 • Nationality: All nationalities
 • The award can be taken in the UK

Eligibility            

 • Eligible Countries: All countries
 • Acceptable Course or Subjects: Masters degree in Applied Artificial Intelligence and Data Analytics
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must have either an unconditional or conditional offer for a place on the University’s MSc in Applied Artificial Intelligence and Data Analytics course, starting in September 2020 or January 2021.

How to Apply

 • How to Apply: To be considered for this education award, claimants are required to be enrolled in the postgraduate degree coursework at the University of Bradford. After taking confirmation, they can complete the online application form for this grant.
 • Supporting Documents: You must have to provide additional information to confirm their eligibility for the fund, personal statement, letter of motivation, letter of recommendation and a CV.
 • Admission Requirements: For being admitted in the master’s degree, claimants need to hold the first-class honours degree at UG level and meet the entry requirements of the university.
 • Language Requirement: If your first language is not English, you will need to provide proof of your English proficiency before you can be admitted to a postgraduate course.

Benefits: The successful applicants will receive £10,000 over the academic year.

—————————————————————————————————————————

Học bổng Thạc sĩ của Đại học Bradford, UK dành cho ứng viên quốc tế

Giải thưởng dành cho sinh viên xuất sắc từ tất cả các quốc gia muốn theo đuổi chương trình sau đại học về Trí tuệ nhân tạo ứng dụng và Phân tích dữ liệu.

Đại học Bradford là một trường đại học nghiên cứu công lập tọa lạc tại thành phố Bradford và quản lý hai cơ sở có trụ sở tại Emm Lane và trên đường Richmond Roa. Trường đại học này thu hút nhiều sinh viên từ khắp nơi trên thế giới và duy trì năm khoa.

Tại sao học tại Đại học Tổng hợp? Trường đại học cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ để giúp bạn trong khi bạn học và chuẩn bị cho bạn một sự nghiệp ở bất cứ đâu trên thế giới. Tại đây sinh viên có thể tận hưởng môi trường học tập sáng tạo và địa điểm giải trí và không gian nghiên cứu mới.

Hạn cuối: 15/07/2020

Thông tin cơ bản

 • Trường/Tổ chức: Đại học Bradford
 • Sở: (không đề cập)
 • Cấp độ khóa học: trình độ thạc sĩ
 • Giải thưởng: £ 10.000
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: 15
 • Quốc tịch: Tất cả các quốc tịch
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Vương quốc Anh

Điều kiện tham gia

 • Áp dụng cho sinh viên tất cả các quốc gia
 • Áp dụng cho khóa học/ môn học: Bằng thạc sĩ về Trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu ứng dụng
 • Để đủ điều kiện, ứng viên phải được chấp nhận bởi ĐH Bradford tham gia khóa học Phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo ứng dụng, bắt đầu từ tháng 9 năm 2020 hoặc tháng 1 năm 2021.

Làm thế nào để đăng ký

 • Để được xem xét cho giải thưởng giáo dục này, bạn cần: yêu cầu đăng ký vào các khóa học sau đại học tại Đại học Tổng hợp. Sau khi xác nhận, bạn có thể hoàn thành mẫu đơn trực tuyến cho khoản tài trợ này.
 • Tài liệu hỗ trợ: Bạn phải cung cấp thêm thông tin để xác nhận đủ điều kiện nhận quỹ, tuyên bố cá nhân, thư động viên, thư giới thiệu và CV.
 • Yêu cầu nhập học: Để được nhận bằng thạc sĩ, người yêu cầu phải có bằng danh dự hạng nhất ở cấp độ UG và đáp ứng các yêu cầu đầu vào của trường đại học.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu ngôn ngữ đầu tiên của bạn không phải là tiếng Anh, bạn sẽ cần cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh của mình trước khi bạn có thể được nhận vào một khóa học sau đại học.

Quyền lợi

Những ứng viên thành công sẽ nhận được 10.000 bảng trong năm học.

Apply Now

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network