UNICAF program for International Students, 2020

Outstanding aspirants are inviting to become a part of the UNICAF program for the academic year 2020-2021. This educational award is available for students from Sub-Saharan Africa, and almost anywhere in the world.

The program encourages highly talented students who want to undertake Bachelor’s, Master’s, or Doctoral Degree programs.

UNICAF is the leading online platform providing quality higher education to underserved markets, in collaboration with reputable universities in the UK, US, Europe, and Africa. Over $100 million worth of scholarships has been awarded to eligible students so far.

Why should you join UNICAF? The UNICAF provides online, quality undergraduate and postgraduate degrees, to the benefit of thousands of students in Africa and other continents. Here candidates will acquire skills and knowledge from a degree program that can facilitate their career progression.

Application Deadline: Open

Brief Description

 • University or Organization: UNICAF
 • Department: NA
 • Course Level: Bachelor, Master’s or Doctoral Degree
 • Award: Educational Fund
 • Access Mode: Online
 • Number of Awards: Not Known
 • Nationality: International
 • The award can be taken in UK, US, Europe, and Africa

Eligibility

 • Eligible Countries: All nationalities.
 • Acceptable Course or Subjects: Liverpool John Moores University– MA in Leadership in Education, MA in Mass Communications, University of Suffolk– MSc Public Health, MBA – Master of Business Administration, Unicaf University– BSc Accounting and Finance, BSc in Accounting, Bachelor in Hospitality Management, Bachelor in Business Administration, BA English Language and Literature, BA in Economics and Business, BSc in Computer Science, BSc Supply Chain Management and Logistics, LLB Bachelor of Laws, MBA, Masters in Education, MA in Educational Leadership and Management, Master of Arts in English Language and Literature, MSc Managerial Psychology, MSc Web Design and Development, MSc Healthcare Management, MBA Management, MBA Health Management, MBA Management Information Systems, MBA Finance, MBA Oil, Gas, and Energy Management, MPA – Master of Public Administration, LLM – Master of Laws, Doctoral, PhD – Doctorate of Philosophy, Doctorate of Business Administration (DBA), and Doctor of Education (Ed.D).
 • Admissible Criteria: To find out if you are academically qualified to apply for your program of choice, please visit the relevant section of our partner universities: Unicaf University, the University of Suffolk, and Liverpool John Moores University.

How to Apply

 • How to Apply: In order to apply for the opportunity opportunity, applicants must complete and submit the online application.
 • Supporting Documents: Candidates must submit a CV, academic certificates, and transcripts with your application.
 • Admission Requirements: Each application is examined and decided upon, depending on the qualifications and the financial situation of the applicant.
 • Language Requirement: If your education has not been conducted in the English language, you will be expected to demonstrate evidence of an adequate level of English proficiency.

Benefits

UNICAF will provide eligible students with a percentage of funding for Bachelor, Master’s, or Doctoral Degree programs in the UK, US, Europe, and Africa for the session 2020-2021.


Chương trình UNICAF  cho sinh viên quốc tế, 2020

Những sinh viên xuất sắc đang được chào mừng để trở thành một phần của chương trình UNICAF cho năm học 2020-2021. Giải thưởng giáo dục này dành cho sinh viên đến từ châu Phi cận Sahara và hầu hết mọi nơi trên thế giới.

Chương trình khuyến khích những sinh viên tài năng, những người muốn học các chương trình Cử nhân, Thạc sĩ, hoặc Tiến sĩ.

UNICAF là nền tảng trực tuyến hàng đầu cung cấp giáo dục đại học chất lượng cho các thị trường không được giám sát, hợp tác với các trường đại học có uy tín ở Anh, Mỹ, Châu Âu và Châu Phi. Học bổng trị giá hơn 100 triệu đô la đã được trao cho các sinh viên đủ điều kiện cho đến nay.

Tại sao bạn nên tham gia UNICAF? UNICAF cung cấp văn bằng đại học và sau đại học trực tuyến, chất lượng, vì lợi ích của hàng ngàn sinh viên ở Châu Phi và các châu lục khác. Tại đây các ứng viên sẽ có được các kỹ năng và kiến ​​thức từ một chương trình cấp bằng có thể tạo điều kiện cho sự phát triển nghề nghiệp của họ.

Hạn chót nộp đơn: Mở

Tổng quan học bổng

 • Đại học /Tổ chức: UNICAF
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Cử nhân, Thạc sĩ hoặc bằng tiến sĩ
 • Giải thưởng: Quỹ giáo dục
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Số lượng giải thưởng: Không biết
 • Quốc tịch: Quốc tế
 • Giải thưởng có thể được thực hiện ở Anh, Mỹ, Châu Âu và Châu Phi

Điều kiện đăng ký

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả các quốc tịch.
 • Khóa học hoặc môn học được chấp nhận: Đại học Liverpool John Moores, MA MA về Lãnh đạo Giáo dục, Thạc sĩ Truyền thông đại chúng, Đại học Suffolk, MSc Y tế công cộng, MBA – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Unicaf, Kế toán Cử nhân Tài chính, Cử nhân Kế toán, Cử nhân Quản trị khách sạn, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Ngôn ngữ và Văn học, Cử nhân Kinh tế và Kinh doanh, Cử nhân Khoa học Máy tính, Quản lý và Cung ứng Chuỗi cung ứng Cử nhân, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Giáo dục, Thạc sĩ Giáo dục, Thạc sĩ Quản lý và Quản lý Giáo dục, Thạc sĩ Nghệ thuật Ngôn ngữ và Văn học Anh, Tâm lý học Quản lý ThS, Thiết kế và Phát triển Web ThS, Quản lý Y tế, Quản lý MBA, Quản lý Y tế MBA, Hệ thống Thông tin Quản lý MBA, Tài chính MBA, MBA Dầu khí, Quản lý Năng lượng, MPA – Thạc sĩ Quản trị công, LLM – Thạc sĩ Luật, Tiến sĩ, Tiến sĩ – Tiến sĩ Triết học, Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA), và Tiến sĩ Giáo dục tion (Ed.D).
 • Để tìm hiểu xem bạn có đủ điều kiện học tập để đăng ký chương trình bạn chọn hay không, vui lòng truy cập phần có liên quan của các trường đại học đối tác của chúng tôi: Đại học Unicaf, Đại học Suffolk và Đại học Liverpool John Moores.

Quy trình đăng ký

 • Cách đăng ký: Để đăng ký cơ hội học bổng này, ứng viên phải hoàn thành và nộp đơn trực tuyến.
 • Tài liệu hỗ trợ: Ứng viên phải nộp CV, chứng chỉ học tập và bảng điểm cùng đơn đăng ký.
 • Yêu cầu nhập học: Hồ sơ của ứng viên sẽ được kiểm tra và quyết định, tùy thuộc vào trình độ và tình hình tài chính của ứng viên.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: Nếu giáo dục của bạn chưa được thực hiện bằng tiếng Anh, bạn sẽ phải cung cấp bằng chứng về trình độ tiếng Anh đầy đủ.

Những lợi ích

UNICAF sẽ tài trợ một phần cho các sinh viên đủ điều kiện học chương trình Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ ở Anh, Mỹ, Châu Âu và Châu Phi cho khóa học 2020-2021.

Apply Now

 

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...