Undergraduate and Postgraduate Scholarships from Sophia University in Japan 2021

Sophia University is a university that is known worldwide and fosters the base of proper knowledge and learning. It is well placed to provide superior undergraduate education integrating liberal arts with specialist knowledge and specialized language training, along with all the advantages of a university architecture on a national campus and one-campus. Sophia is ranked 20th in its 2020 Japan University rankings and is the country’s top 4th private university. It has nine undergraduate schools with 29 departments and ten secondary schools with 25 programs in many areas of liberal arts, science and technology, global studies and global environmental studies. Looking for a scholarship to pay for your education? Let’s take a look at the New International Student Full Tuition Scholarship administered by Sophia University in Japan.

Application Deadline: Varies depending on admission types

Brief Description

 • University or Organization: Sophia University, Japan
 • Department: NA
 • Course Level: Undergraduate and Postgraduate
 • Award: Full tuition-fees
 • Number of Awards: NA
 • Access Mode: Online
 • Nationality: International student or Japanese
 • The award can be taken in Vietnam

Eligibility      

 • Eligible Countries: All countries
 • Required Language: English
 • Acceptable Course or Subjects: The sponsorship will be awarded to study a Undergraduate and Postgraduate degree program in any subject offered by the university
 • Admissible Criteria: To be eligible, the applicants must meet all the following criteria:
 • Applicants must be applying for Sophia University Undergraduate and Graduate entrance examination.
 • Applicants must have excellent academic performance.
 • Applicants must have the first choice of school is Sophia University.

How to Apply

 • How to Apply: For applying to theses studentships, candidates are needed to follow these steps:
 • Step 1: Apply for Admission
 • Step 2: Apply for a scholarship
 • Step 3: Submit required documents:
 • High school Diploma Certificate
 • School transcripts already available
 • Transcripts from prior school (only if requested)
 • FY2020 Taxation Certificate or Tax Exemption Certificate
 • Post-Secondary Transcription
 • Certificate of income
 • Official survey results
 • Start / Course Vitae
 • Entry Requirements:
 • Applicants must meet the general admission requirement.
 • If English is not your native language, you must demonstrate evidence of English language proficiency.
 • Applicants must be completed and hold a previous degree certificate.
 • Visa Requirements: To study in Japan, you’re expected to keep your visa. The Sophia University offers visa advisory services for international students and foreign scholars in the university to respond promptly to questions regarding the visa status.

Benefits

The scholarship will be awarded as follows:

 • Each successful candidate will get the amount equal to the one-third tuition fee to full tuition fees.
 • Students from South-east Asia and African countries will automatically be considered as applicants for Sophia Benefactors’ Scholarships (Adachi) and get the amount equal to full tuition fee and education enhancement fee.

Apply now

 

________________________________________________________________________

Đại học Sophia là một trường đại học được biết đến trên toàn thế giới với nền tảng kiến ​​thức và chất lượng học tập tiên tiến. Đây được xem là nơi cung cấp giáo dục đại học vượt trội tích hợp với nghệ thuật tự do và kiến ​​thức chuyên môn, đào tạo ngôn ngữ chuyên ngành, cùng với tất cả những lợi thế của kiến ​​trúc đại học trong khuôn viên quốc gia và một cơ sở. Sophia được xếp hạng thứ 20 trong bảng xếp hạng Đại học Nhật Bản năm 2020 và là trường đại học tư thục thứ 4 hàng đầu của đất nước. Nó có 9 cơ sở đại học với 29 khoa và 10 cơ sở trung học với 25 chương trình trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật tự do, khoa học và công nghệ, nghiên cứu toàn cầu và nghiên cứu môi trường toàn cầu. Bạn đang tìm kiếm học bổng phù hợp để chi trả cho việc học của bản thân? Hãy cùng tìm hiểu về Học bổng Toàn phần cho Sinh viên Quốc tế Mới do Đại học Sophia ở Nhật Bản quản lý.

Hạn chót nộp đơn:  Linh động tùy thuộc vào hình thức học bổng

Mô tả ngắn gọn

 • Đại học hoặc Tổ chức: Đại học Sophia, Nhật Bản
 • Sở: NA
 • Cấp độ khóa học: Bậc đại học và sau đại học
 • Giải thưởng: Hỗ trợ toàn phần 
 • Số lượng giải thưởng: N/A
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Sinh viên quốc tế hoặc là sinh viên quốc tịch Nhật Bản
 • Giải thưởng có thể được thực hiện tại Việt Nam

Đủ điều kiện

 • Các nước đủ điều kiện: Tất cả
 • Khóa học hoặc môn học đủ điều kiện: Học bổng sẽ được trao trong quá trình theo học chương trình đại học và sau đại học trong bất kỳ môn học nào được nhà trường cung cấp
 • Tiêu chí đủ điều kiện: Để đủ điều kiện, ứng viên phải đáp ứng tất cả các tiêu chí nhất định:
 • Ứng viên phải đăng ký bài kiểm tra đầu vào hệ Đại học và Sau đại học của Đại học Sophia.
 • Ứng viên phải có thành tích học tập xuất sắc.
 • Ứng viên phải lựa chọn trường đầu tiên là Đại học Sophia.

Làm sao để đăng ký

 • Cách đăng ký: Để đăng ký làm luận văn, ứng viên cần làm theo các bước sau:
 • Bước 1: Đăng ký nhập học
 • Bước 2: Đăng ký học bổng thích hợp
 • Bước 3: Gửi các tài liệu cần thiết: 
 • Chứng chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông
 • Bảng điểm của trường đã có
 • Bảng điểm từ trường trước (chỉ khi được yêu cầu)
 • Giấy chứng nhận thuế FY2020 hoặc Giấy chứng nhận miễn thuế
 • Bản sao giấy chứng nhận sau trung học
 • Giấy chứng nhận thu nhập
 • Kết quả khảo sát chính thức
 • Start / Course Vitae
 • Yêu cầu đầu vào:
 • Ứng viên phải đáp ứng yêu cầu nhập học.
 • Nếu tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, phải chứng minh trình độ tiếng Anh.
 • Ứng viên phải hoàn thành và có chứng chỉ bằng cấp trước đó.
 • Yêu cầu về Visa: Để học tập tại Nhật Bản, bạn phải giữ visa của mình. Đại học Sophia cung cấp dịch vụ tư vấn thị thực cho sinh viên quốc tế và các học giả nước ngoài trong trường để giải đáp kịp thời các câu hỏi liên quan đến tình trạng thị thực.

Những lợi ích

Học bổng sẽ được trao như sau:

Mỗi ứng viên trúng tuyển sẽ nhận được số tiền từ một phần ba học phí đến toàn bộ học phí tuỳ vào mức học bổng

Sinh viên đến từ các nước Đông Nam Á và Châu Phi sẽ được xếp vào vị trí ứng viên cho Học bổng Nhà hảo tâm Sophia (Adachi) và nhận được số tiền tương đương với toàn bộ học phí và phí nâng cao trình độ học vấn.

Apply now

 

Shortlink: https://youthop.vn?p=2267

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network