Deadline: 01/07/2020

UCN funding for Non-EU and Non-EEA Students in Denmark

The University College of Northern Denmark is now offering a wonderful scholarship named as UCN funding for aspiring non-EU and non-EEA students. The programme is open for the academic year 2020-21.

This scholarship scheme will provide a reduction in the tuition fees for the entire duration of any approved study programme at UCN in Denmark.

UCN is a leading higher education institution of applied sciences based in Hjørring, Denmark. It is home to approximately 10,000 students, 1,000 of which are international students. It specializes in four main areas of business, social education, health, and technology.

Application Deadline: July 1, 2020

Brief Description

 • University or Organization: University College of Northern Denmark
 • Department: N/A
 • Course Level: Top-up programmes
 • Award: Tuition fee waiver
 • Number of Awards: N/A
 • Access Mode: Online
 • Nationality: Non-EU/non-EEA
 • The award can be taken in Denmark

Eligibility

 • Eligible Countries: Non-EU/non-EEA
 • Eligible Course or Subjects: Top-up programmes
 • Eligibility Criteria: To book your seat in this application program, you need to meet the following criteria:
 • Must be Non-EU/non-EEA student
 • Must hold an offer to study in an approved course at the UCN.

How to Apply

 • How to Apply: First, all applicants must apply for an applicable course at the university. Once they receive the offer to study at the university, they will be eligible to use this online application form to apply for this application .
 • Supporting Documents: Motivation letter, Pre-qualification degree, copies of academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport.
 • Admission Requirements: Entry requirements vary from one course to another.
 • Language Requirement: IELTS with an overall score of minimum 6.5; TOEFL with a minimum score of 83; Cambridge ESOL examinations; C1 Advanced: grade C, B or A; C2 Proficiency: grade, C, B or A; B2 First: grade A; Pearson PTE Academic; A minimum score of 58; Oxford Online Placement Test and other CEFR-comparable English tests with a borderline score of B2/C1.

Benefits

All the successful candidates will receive a reduction in the tuition fees for the entire duration of any approved course.


Học bổng UCN tại Đan Mạch 2020-2021

Học bổng UCN là học bổng được trao bởi The University College of Northern Denmark dành cho sinh viên quốc tế (trừ các nước thuộc khối Liên minh Châu Âu), năm học 2020-2021. Học bổng hỗ trợ giảm học phí cho sinh viên đang theo học tại UCN, Đan Mạch trong tất cả các kỳ học.

UCN – có trụ sở tại Hjørring, Đan Mạch, được biết đến là trường đại học dẫn đầu về giảng dạy các môn khoa học ứng dụng. Hiện tại có khoảng 10000 sinh viên đang học tập tại trường, trong đó, có khoảng 1000 sinh viên quốc tế. Các ngành đào tạo mũi nhọn của trường bao gồm kinh tế, giáo dục xã hội, sức khỏe và công nghệ.

Hạn nộp hồ sơ: 01/07/2020

Thông tin cơ bản về học bổng

 • Trường/tổ chức: University College of Northern Denmark
 • Khoa: (không có thông tin)
 • Cấp độ khóa học: Top-up programmes
 • Giải thưởng: Miễn học phí
 • Số lượng giải thưởng: (không có thông tin)
 • Chế độ truy cập: Trực tuyến
 • Quốc tịch: Không thuộc EU / không EEA
 • Học bổng được thực hiện tại Đan Mạch

Điều kiện đăng kí

 • Áp dụng cho các quốc gia không thuộc EU/EEA
 • Áp dụng cho khóa học hoặc môn học thuộc “Top-up programmes”
 • Để đăng ký chương trình học bổng này, bạn cần đáp ứng các tiêu chí sau:
  Phải là sinh viên không thuộc EU/EEA
  Phải có một đề nghị để học trong một khóa học được phê duyệt tại UCN.

Làm thế nào để đăng ký

 • Đầu tiên, tất cả các ứng viên phải đăng ký một khóa học áp dụng tại trường đại học. Một khi bạn nhận được lời đề nghị học tập tại trường đại học, bạn sẽ đủ điều kiện sử dụng mẫu đơn trực tuyến này để đăng ký.
 • Tài liệu hỗ trợ: Thư giới thiệu, bằng cấp sơ tuyển, bản sao bảng điểm học tập, chứng chỉ năng lực tiếng Anh, bản sao kê và bản sao hộ chiếu.
 • Yêu cầu nhập học: Yêu cầu đầu vào thay đổi từ khóa học này sang khóa học khác.
 • Yêu cầu về ngôn ngữ: IELTS với tổng điểm tối thiểu 6,5; TOEFL với điểm tối thiểu 83; Kỳ thi Cambridge ESOL; C1 Nâng cao: loại C, B hoặc A; Thành thạo C2: điểm, C, B hoặc A; B2 Thứ nhất: hạng A; Pearson PTE Học thuật; Điểm tối thiểu 58; Bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến Oxford và các bài kiểm tra tiếng Anh có thể so sánh CEFR khác với điểm số B2 / C1.

Quyền lợi

Tất cả các ứng viên thành công sẽ được giảm học phí trong toàn bộ thời gian của bất kỳ khóa học được phê duyệt.

Apply Now

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network