[ÚC] Học Bổng Toàn Phần Chương Trình Đào Tạo Nghiên Cứu Của Chính phủ Úc

Deadline: 17:00 giờ 06/08/2021 (GMT+10)

Giới thiệu chung:

 • Học bổng Chương trình Đào tạo Nghiên cứu của Chính phủ Úc (AGRTPS) (Quốc tế) đặc biệt nhằm hỗ trợ sinh viên quốc tế theo học chương trình sau đại học tại Đại học Flinders. AGRTPS được trao cho những ứng viên thể hiện năng khiếu xuất sắc về nghiên cứu độc lập. AGRTPS được xem xét dựa trên thành tích học tập, đào tạo nghiên cứu học thuật và các chỉ số hiệu suất nghiên cứu.
 • Học bổng có thời hạn lên đến ba năm đối với bằng Tiến sĩ Nghiên cứu và hai năm đối với bằng Thạc sĩ Nghiên cứu. Các ứng viên thành công được yêu cầu phải thực hiện nghiên cứu toàn thời gian và phải bắt đầu bằng cấp cao hơn bằng nghiên cứu ở Úc lần đầu tiên.

Điều kiện:

 • Ứng viên phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào về học thuật của trường Đại học đối với bằng Thạc sĩ về nghiên cứu hoặc Tiến sĩ về nghiên cứu
 • Ứng viên được yêu cầu phải hoàn thành thành công một bằng cấp ít nhất tương đương/có thể so sánh với bằng Hons Hạng Nhất của Úc (đây là bằng cấp bốn năm với một dự án nghiên cứu lớn trong năm cuối).
 • Ứng viên phải đáp ứng trình độ tiếng Anh do Đại học Flinders quy định cho sinh viên quốc tế tại thời điểm nộp đơn
 • Ứng viên không được có Bằng cấp cao hơn tương đương theo trình độ nghiên cứu. Đơn đăng ký chỉ dành cho sinh viên bắt đầu Bằng cấp cao hơn so với dự án nghiên cứu tại Úc trước đó
 • Người nộp đơn không được mang quốc tịch Úc, thường trú nhân của Úc hoặc công dân New Zealand

Vui lòng xem thêm các điều kiện khác để biết đầy đủ các tiêu chí về tính đủ điều kiện tại trang web chính thức của trường.

Giá trị học bổng:

 • Học phí
 • Chi phí sinh hoạt được trả theo tỷ lệ $28,594 (tỷ lệ năm 2021), được miễn thuế
 • Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe
 • Trợ cấp ban đầu (được nhận sau khi đến Flinders) lên đến $1,485 để hỗ trợ chi phí di chuyển và vé máy bay, với điều kiện học sinh có thể xuất trình biên lai và sinh sống ở nước ngoài

Xem thêm thông tin tại đây.

————————————————–

BY Lý Vân © YouthOp.vn

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network