[Úc] Học Bổng Bán Phần Bậc Cử Nhân Tại Đại Học Newcastle 2021

Deadline: 31/12/2021

Giới thiệu: 

Học bổng này được thành lập vào năm 2007 nhằm khuyến khích sinh viên quốc tế theo học chương trình đại học tại Khoa Kỹ thuật và Môi trường Xây dựng tại Đại học Newcastle, Cơ sở Callaghan.

Các chuyên ngành:

  • Kiến trúc, Xây dựng và Xây dựng
  • Máy tính, Toán và Công nghệ
  • Kỹ thuật

Điều kiện:

  • Đăng ký hoặc ghi danh vào chương trình bậc Cử Nhân tại Khoa Kỹ thuật và Môi trường, Đại học Newcastle.
  • Đăng ký hoặc ghi danh học toàn thời gian trong tại Đại học Newcastle, tại bất kỳ cơ sở nào của UON Úc.
  • Là sinh viên quốc tế tự túc
  • Có thành tích học tập THPT xuất sắc

Giá trị học bổng:

Học bổng sẽ trợ cấp $5,000/năm

Cách thức ứng tuyển:

Học bổng sẽ được trao tự động cho sinh viên khi đăng ký theo học chương trình Cử nhân đủ điều kiện của Khoa Kỹ thuật và Môi trường Xây dựng tại Đại học Newcastle.

Xem thêm thông tin tại đây

——————————————————

BY Đỗ Thu Huyền © YouthOp.vn

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Shortlink: https://youthop.vn?p=9050

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network