[Trung Quốc] Học Bổng Toàn Phần Tất Cả Các Bậc Học Của Chính Phủ Hồ Bắc

Deadline:

 • Tùy theo từng trường đại học sẽ có thời hạn khác nhau
 • Đơn xin học bổng phải được chấp nhận bởi tất cả các trường đại học và cao đẳng trong khoảng thời gian từ tháng Hai đến tháng Sáu. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp bởi các trường đại học và cao đẳng liên quan.

Giới thiệu chung:
Hồ Bắc là một trong những tỉnh phát triển nhất về giáo dục và nghiên cứu khoa học. Có hơn 120 cơ sở đào tạo đại học, bao gồm hai trong số mười trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc (Đại học Vũ Hán và Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung) và 7 trường đại học trọng điểm được liệt kê trong Dự án 211 của Trung Quốc.

Các ngành học được trợ cấp học bổng:
1. Triết học
2. Kinh tế
3. Luật
4. Giáo dục
5. Văn học
6. Lịch sử
7. Quản lý
8. Khoa học
9. Kỹ thuật
10. Nông nghiệp
11. Y học
12. Nghệ thuật

Điều kiện:
Để đủ điều kiện nhận Học bổng Chính phủ Hồ Bắc, ứng viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu sau:

1. Người nộp đơn phải là công dân nước ngoài có hộ chiếu hợp lệ với Trung Quốc.

2. Các ứng viên phải có hạnh kiểm tốt, chăm chỉ, xếp loại học tập xuất sắc và sức khỏe tốt.

3. Yêu cầu riêng về trình độ học vấn và độ tuổi của ứng viên:

 • Ứng viên xin Học bổng bậc đại học phải trong độ tuổi trung bình là 25 tuổi và có bằng cấp Trung học phổ thông Trung Quốc trở lên.
 • Các ứng viên được cấp Học bổng Thạc sĩ phải từ 30 tuổi trở lên và đã có bằng cử nhân.
 • Ứng viên đăng ký Học bổng Tiến sĩ phải trong độ tuổi trung bình 35 tuổi và đã tốt nghiệp thạc sĩ.
 • Tất cả các ứng viên đăng ký Học bổng General Scholar phải trong độ tuổi trung bình là 40 tuổi và các học giả tiếng Trung phải có Bằng Trung học trở lên, các học giả chuyên nghiệp phải có bằng cử nhân trở lên hoặc phải là sinh viên đại học từ lớp 2 trở lên.
 • Các ứng viên nhận Học bổng Advanced Scholar (bao gồm các học giả thỉnh giảng) phải có bằng thạc sĩ trở lên, chức danh phó giáo sư trở lên, và phải có độ tuổi trung bình là 50 tuổi.

4. Yêu cầu về trình độ tiếng Trung của ứng viên sẽ tùy theo chuyên ngành học và ngôn ngữ giảng dạy.

5. Người nộp đơn không nhận được bất kỳ hỗ trợ tài chính nào khác từ chính phủ Trung Quốc hoặc các tổ chức khác.

Lưu ý: Ngày nộp đơn Đơn xin học bổng phải được tất cả các trường đại học và cao đẳng chấp nhận trong khoảng thời gian từ tháng Hai đến tháng Sáu. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp bởi các trường đại học và cao đẳng liên quan.

Lợi ích:
1. Về nguyên tắc, học bổng được cung cấp để hỗ trợ học phí. Theo số lượng khác nhau, học bổng được chia thành năm loại:

 • Học bổng bậc đại học là 10.000 mỗi năm
 • Học bổng sau đại học là 15.000 RMB mỗi năm
 • Học bổng Tiến sĩ là 20.000 RMB mỗi năm
 • Học bổng General Scholar là 5.000 RMB mỗi 6 tháng hoặc 10.000 mỗi năm
 • Học bổng Advanced Scholar (bao gồm các học giả thỉnh giảng) là 10.000 mỗi 6 tháng hoặc 20.000 mỗi năm.

2. Tiêu chuẩn học bổng cho sinh viên nước ngoài nhập học theo yêu cầu của hiệp định đối ngoại mà tỉnh Hồ Bắc đã ký kết nên được thực hiện theo hiệp định bên ngoài.

Xem thêm thông tin tại: OFFICIAL LINK

————————————————–

BY Lý Vân © YouthOp.vn

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Shortlink: https://youthop.vn?p=4940

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network