[Trung Quốc] Học Bổng Toàn Phần Đại Học Bắc Kinh 2021

Học bổng của Đại học Bắc Kinh dành cho sinh viên quốc tế được mở từ năm 2012 nhằm hỗ trợ những sinh viên sáng giá theo học bậc Đại học và Sau đại học trong khuôn viên trường.

HẠN ĐĂNG KÍ: Tháng 3-Tháng 4 hàng năm

Nội dung học bổng:

 • Toàn phần và Một phần
 • Học bổng toàn phần: Bao gồm toàn bộ chi phí học tập, phí chi tiêu hàng tháng (chi phí sinh hoạt..) và bảo hiểm y tế.
 • Học bổng một phần: Chỉ bao gồm chi phí học tập.
 • Chi phí hàng tháng được chu cấp như sau:
 • Bậc Đại học: 2000 CNY/tháng ~ 7.144.000d
 • Bậc Sau đại học: 2500 CNY/tháng ~ 8.930.000d
 • Bậc Tiến sĩ: 3000 CNY/tháng ~ 10.716.000d

Thời lượng:

 • Bậc Đại học: 1 năm
 • Chương trình Thạc sỹ: 2-3 năm
 • Bậc Tiến sĩ: 4 năm
 • Bậc Tiến sĩ trực tiếp: 5 năm (không thông qua bậc Thạc sỹ)

Điều kiện:

 • Là sinh viên quốc tế năm nhất
 • Không đăng kí các loại học bổng hỗ trợ khác
 • Sinh viên đã đăng ký chương trình cấp bằng chuyên nghiệp, chương trình cấp bằng liên kết và chương trình dạy bằng tiếng Anh không đủ điều kiện đăng ký

 • Thông tin chi tiết truy cập trang web 

Quy trình đăng kí:

 • Truy cập Hệ thống đăng kí online của PKU 
 • Nhấn “Đăng kí học bổng”-“Sinh viên mới”, điền đơn và gửi
 • Gửi đơn thỉnh cầu cá nhân đến ISDPKU hoặc gửi mail cho họ trước hạn đăng kí
 • Văn phòng chấp hành sẽ đánh giá đơn đăng kí của sinh viên
 • Danh sách sinh viên trúng tuyển sẽ được thông báo sau
 • Những sinh viên trúng học bổng sẽ trải qua kì thẩm định hằng năm nhằm tiếp tục được nhận học bổng những năm tiếp theo

Liên hệ:

 • Số điện thoại: 86-10-62751230
 • Email: study@pku.edu.cn
 • Website

BY < Le Khanh Huyen >

© YouthOp.vn

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network