[Trung Quốc] Học Bổng Bậc Đại Học Và Sau Đại Học Tại Đại Học Bắc Kinh

DEADLINE: 30/04/2021

Giới thiệu chung:

 Học bổng của Đại học Bắc Kinh dành cho sinh viên quốc tế được mở từ năm 2012 nhằm hỗ trợ những sinh viên sáng giá theo học bậc Đại học và Sau đại học tại trường.

Điều kiện:

  • sinh viên quốc tế năm nhất
  • Sinh viên không đăng kí các loại học bổng hỗ trợ khác
  • Sinh viên đã đăng ký chương trình cấp bằng chuyên nghiệp, chương trình cấp bằng liên kết và chương trình dạy bằng tiếng Anh không đủ điều kiện đăng ký

Lợi ích: 

hai loại học bổng:

  1. Học bổng toàn phần: Bao gồm toàn bộ chi phí học tập, phí chi tiêu hàng tháng (chi phí sinh hoạt..) và bảo hiểm y tế.
  2. Học bổng bán phần: Chỉ bao gồm chi phí học tập.

 Cụ thể chi phí hàng tháng được chu cấp như sau:

  • Bậc Đại học: 2000 CNY/tháng
  • Bậc Thạc sĩ: 2500 CNY/tháng 
  • Bậc Tiến sĩ: 3000 CNY/tháng 

Xem thêm thông tin tại: http://www.isd.pku.edu.cn/

————————————————–

BY Lý Vân © YouthOp.vn

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Shortlink: https://youthop.vn?p=4729

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network