[Trung Quốc] Chương Trình Học Bổng Toàn Phần Từ Đại Học Chiết Giang 2021

Deadline: ngày 10/03/2021

 • Thông báo kết quả trúng tuyển.

Đại học Chiết Giang sẽ kiểm tra tất cả hồ sơ của sinh viên. Quyết định cấp học bổng được dựa trên sự cạnh tranh giữa các sinh viên, thành tích học tập và các tiêu chí đã đặt trước khác. Danh sách sinh viên được cấp học bổng sẽ công bố vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8.

 • Loại học bổng và thời gian học

Tiến sĩ: 3-4 năm

Thạc sĩ: 2-3 năm

 1. Học bổng loại A:
 • Miễn phí toàn bộ học phí.
 • Chỗ ở miễn phí trong khuôn viên trường.
 • Chi phí sinh hoạt hàng tháng.
 • Bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế tại Trung Quốc.
 1. Học bổng loại B (Học bổng bán phần):
 • Chỗ ở miễn phí trong khuôn viên trường.
 • Chi phí sinh hoạt hàng tháng.
 • Bảo hiểm y tế cho sinh viên quốc tế tại Trung Quốc.

Lưu ý:  

 1.  Về thông tin chi tiết về bảo hiểm y tế, vui lòng theo dõi các phần khác liên quan trong thông tin tuyển sinh.
 2. Chi phí cho các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực tập sẽ do sinh viên tự chi trả.
 3. Trợ cấp sinh hoạt cho sinh viên theo mức sau:
 • Tiến sĩ: 2,000 RMB
 • Thạc sĩ: 1,700 RMB

Những sinh viên nhận học bổng sẽ nhận được trợ cấp sau khi đăng ký. Những sinh viên đăng ký trước ngày 15 (bao gồm cả ngày 15) sẽ nhận được trợ cấp của toàn bộ tháng đó và sinh viên đăng ký sau ngày 15 chỉ nhận được một nửa số tiền.

Sau khi tốt nghiệp sinh viên vẫn được nhận trợ cấp thêm 15 ngày. Trợ cấp chấm dứt từ tháng tiếp theo kể từ khi sinh viên tạm dừng, chấm dứt hoặc hoàn thành việc học. Trợ cấp sinh hoạt bao gồm những ngày nghỉ.Trợ cấp sẽ bị đình chỉ ít nhất một tháng đối với những sinh viên nghỉ học không vì lý do sức khỏe hoặc nghỉ quá một tháng.

 • Điều kiện:
 1. Sinh viên xin học bổng ZJU phải đáp ứng đủ điều kiện tuyển sinh sau đại học của Đại học Chiết Giang.
 2. Chưa nhận bất kỳ một loại học bổng nào khác.
 • Đơn ứng tuyển

Ngoài hồ sơ đăng ký nhập học, sinh viên phải bổ sung:

 1. Đơn đăng ký học bổng Đại hcoj Chiết Giang dành cho sinh viên quốc tế bậc sau đại học.
 2. Bản sao giấy khám sức khỏe. Tải tại: Download (Viết bằng tiếng anh).
 3. Đơn chấp nhận sinh viên quốc tế từ ZJU phiên bản 2021.(Download)
 • Thông tin liên hệ

 Email: admissionmaster@zju.edu.cn  (master’s degree programs)

       admissionphd@zju.edu.cn    (doctoral degree programs)

Tel:   +86 571 87951537

Fax:   +86 571 87951755

Website: http://iczu.zju.edu.cn

Thông tin chi tiết xem thêm tại: http://iczu.zju.edu.cn/english/redir.php?catalog_id=22233  

BY < Nguyễn Vân Anh> © YouthOp.vn

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này!

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Shortlink: https://youthop.vn?p=3032

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network