[THỤY SĨ] Chương Trình Thực Tập Mùa Hè Tại Viện Công Nghệ Liên Bang Thụy Sĩ Lausanne (EPFL)

Deadline: 04/12/2021 

Giới thiệu chung: 

Trường Khoa học Máy tính và Truyền thông trực thuộc EPFL mở chương trình thực tập mùa hè cho sinh viên quốc tế. Những người tham gia có cơ hội để rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm (trong ngành mình chọn) khi làm việc cùng với các nhà khoa học có kinh nghiệm hướng dẫn, đồng thời xây dựng các mối quan hệ tại Thụy Sĩ và tận hưởng thiên nhiên tại đây. 

Thời gian thực tập: 02-03 tháng từ tháng 05/2021 – 09/2021 

Quyền lợi: 

  • Trợ cấp CHF 1,600 ($1,738)/tháng
  • Hỗ trợ chi phí đi lại

Điều kiện:

  • Đang theo học chương trình Cử nhân/Thạc sĩ Khoa học hay Công nghệ hay các chương trình tương đương trong ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính, Viễn thông hay Kỹ thuật Điện. 
  • Hoàn thành năm thứ nhất của chương trình Cử nhân tương ứng. 
  • Có thành tích chuyên môn xuất sắc. 

Xem thông tin chi tiết về đơn ứng tuyển tại đây

Trách nhiệm công việc:

Tham gia một bộ phận nghiên cứu. 

Xem thêm thông tin tại đây

——————————————————————-

BY Thiên Phúc © YouthOp.vn  

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *