Deadline: 30/07/2021

[Thực tập] Thực tập tại Liên Hợp Quốc Thái Lan về nghiên cứu dữ liệu

Hạn cuối: 30 tháng 7 năm 2021

Thực tập sinh làm việc năm ngày mỗi tuần (37,5 giờ) dưới sự giám sát của một nhân viên trong Bộ phận Chuyển đổi Kinh tế Xã hội Bền vững.

Bộ phận Phát triển Xã hội bao gồm ba bộ phận cụ thể

1) Bộ phận Chuyển đổi Nhân khẩu học Bền vững (SDTS)

2) Bộ phận Chuyển đổi Kinh tế Xã hội Bền vững (SETS)

3)Bộ phận Bình đẳng Giới và Hòa nhập Xã hội (GESIS) bao gồm các lĩnh vực về bất bình đẳng và bảo trợ xã hội, động lực dân số, già hóa, di cư, bình đẳng giới, khuyết tật và thanh niên. SETS bao gồm các lĩnh vực chuyên đề về giảm nghèo, tài trợ cho phát triển xã hội, bất bình đẳng và bảo trợ xã hội và có một đội ngũ bao gồm các nhân viên dịch vụ chuyên nghiệp và tổng hợp có kinh nghiệm trong các lĩnh vực kinh tế xã hội đa dạng.Các thành viên trong nhóm được khuyến khích suy nghĩa phân tích và tìm ra những cách giải quyết vấn đề

Trách nhiệm hàng ngày sẽ phụ thuộc vào lý lịch của cá nhân và văn phòng được giao thực tập. Các nhiệm vụ sẽ bao gồm:

-Thực hiện nghiên cứu tại bàn và xử lý dữ liệu, bao gồm phân tích thống kê thông qua việc sử dụng các công cụ, bao gồm R, excel, … Phạm vi nghiên cứu về người khuyết tật, người di cư, thanh niên, người cao tuổi và phụ nữ, cũng như nghiên cứu về chính sách giải quyết những vấn đề đó.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu cầu:

Tại thời điểm nộp đơn, ứng viên phải đáp ứng một trong các yêu cầu sau:

1) Đang theo học chương trình sau đại học (bằng đại học thứ hai hoặc tương đương, hoặc cao hơn);

2) Được ghi danh vào năm học cuối cùng của chương trình cấp bằng đại học đầu tiên (tối thiểu là Cử nhân hoặc tương đương)

3) Đã tốt nghiệp đại học (như đã định nghĩa ở trên) và nếu được chọn, phải bắt đầu thực tập trong khoảng thời gian một năm sau khi tốt nghiệp.

Thông thạo vi tính trong các ứng dụng, phần mềm cần thiết.

Thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến công việc của Liên hợp quốc . Đã thể hiện khả năng tương tác thành công với những cá nhân có nguồn gốc và niềm tin khác nhau, bao gồm sự sẵn sàng cố gắng và hiểu và khoan dung với những ý kiến ​​và quan điểm khác nhau.

Ngôn ngữ sử dụng Tiếng Anh và tiếng Pháp là ngôn ngữ làm việc của Ban Thư ký Liên hợp quốc. Đối với công việc thực tập, yêu cầu thông thạo tiếng Anh nói và viết.

Người quản lý tuyển dụng sẽ liên hệ trực tiếp với các ứng viên tiềm năng để xem xét thêm.

Xem chi tiết tại đây: Thực tập tại Liên Hợp Quốc – Thái Lan 

Vui lòng trích dẫn nguồn Youth Opportunities – Cơ Hội Đi Ra Thế Giới Dành Cho Người Trẻ khi chia sẻ thông tin này.

    By Linh Vu – Khanh Huyen © YouthOp.vn

 

Asia's Tech News Daily Auto Daily, Car News Latest breaking 24h news around the world Latest breaking 24h news around the world - Page 2 Latest breaking 24h news around the world - Page 3

Shortlink: https://youthop.vn?p=4184

Du lịch nhật bản, hướng dẫn du lịch Nhật và đánh giá địa điểm Nhật Bản Japan travel news, japan travel guides, japan holiday destinations and japan reviews

You may also like...

Latest News Around The World Verified News Explorer Channel Network